1. april 2009

Når ble Norges paleiske overflate dannet

Kan vi si at Norges paleiske overflate egentlig ble dannet for ca. 600 millioner år siden? Opprinnelig lå skyvedekker og tykke lag av kambrosiluriske bergarter oppå grunnfjellet, disse ble erodert og forvitret i jordas mellomtid.

Paleisk overflate: jevn erosjonsflate utformet i Norge og tilstøtende landområder før kvartærtiden under et klima som er varmere enn det vi har i dag (Se geologisk leksikon på nett).

Svaret er nei. Det vi forstår med den paleiske overflate er dannet mye senere enn for 600 millioner år siden. Prosessen tok vel lang tid og pågikk etter det en antar trolig fra jordas middeltid og til det som kaltes tertiær tiden.

Rester etter den paleiske flate finner vi i dag i høyfjellet i form av flate topper og vidder, som regel langt over det subkambriske peneplan. Kanskje når en kommer til fronten av skyvedekkene og utbredelsen av de kambrosiluriske sedimentene at disse flatene har vært noe sammenfallende, men trolig har erosjonen i jordas middeltid/tærtiær erodert også det som da var det subkambriske peneplan ned til et lavere nivå.