Myhr fortsetter som direktør ved NGU

Image
NGU-direktør May Britt Myhr utenfor Nærings- og fiskerdepartementet
May Britt Myhr (foran) var i etatsstyringsmøte hos Nærings- og fiskeridepartementet i april: Her med avdelingsdirektørene Henrik Schiellerup, Kari Bostad, Jostein Mårdalen. Foto: Mari Prestvik/NGU

Etter kunngjøring ved Kongen i statsråd 3. mai er det klart at May Britt Myhr fortsetter i nytt åremål som direktør ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). Myhr har hatt stillingen siden august 2018. Totalt ni personer søkte på jobben da den ble utlyst ved årsskiftet.

– Norge har en rik og spennende geologisk historie, og geologiske ressurser som gir grunnlag for verdiskaping og arbeidsplasser. NGU har et viktig samfunnsoppdrag om å skaffe, bearbeide og formidle kunnskap om ressursene. Gjennom dette bidrar NGU både til å sikre et bærekraftig næringsliv og til å skape verdier. Jeg er glad for at May Britt Myhr fortsetter som direktør for NGU, og ser frem til videre samarbeid, sier næringsminister Cecilie Terese Myrseth i en pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet 3. mai.

Geologiske kart og data viktig for bærekraftig utvikling

- Kunnskap og data som NGU leverer blir stadig viktigere og mer etterspurt i samfunnet. Dette geologiske grunnlaget er høyst nødvendig for bærekraftige beslutninger, både innenfor forvaltning og næringsliv. NGU har med andre ord et veldig viktig samfunnsoppdrag, og dette  opplever jeg som meningsfullt å bruke tid og energi på framover. Jeg er derfor glad for å få fornyet tillit fra vår eier Nærings- og fiskeridepartementet, og ser fram til å fortsette, sier May Britt Myhr.

Departementet deltar i allmøte i anledning utnevnelsen

NGU er en etat under næringspolitisk avdeling i NFD, nærmere bestemt i seksjon for forenkling og etatsstyring. Leder av næringspolitisk avdeling, ekspedisjonssjef Sigrid Dahl Grønnevet, deltar på et internt allmøte for alle ansatte ved NGU mandag 6. mai. Hovedsak i møtet er utnevnelse av Myhr.

Image
Ekspedisjonssjef Sigrid Dahl Grønnevet og direktør May Britt Myhr
Ekspedisjonssjef Sigrid Dahl Grønnevet og direktør May Britt Myhr under etatsstyringsmøte i april 2024. Foto: NGU

Tverrfaglig miljø med geofag, IT, kommunikasjon og virksomhetsstyring

NGU-direktøren understreker verdien av NGUs tverrfaglige miljø:

- NGU kartlegger geologisk risiko og geologiske ressurser, og skal sørge for at forvaltning, næringsliv, politikere og allmennheten har dataene digitalt tilgjengelige. Vi jobber brukerorientert, og våre leveranser krever høy tverrfaglig kompetanse innenfor geofag, IT, kommunikasjon og virksomhetsstyring. Jeg ønsker å jobbe for at vi alle ved NGU fortsetter å utvikle oss sammen for å levere stadig mer og bedre geologi for samfunnet og kunnskap for framtida, forteller May Britt Myhr.


Nyhetsarkiv