18. mars 2010

Mye verdifull stein i Rogaland

NGU har funnet til dels store mengder anortositt sør i Rogaland. Over store deler av et 25 kvadratkilometer stort område er det potensiale til å drive steinbrudd.

Det er ekslusive anortositt-typer med navnene "labrador antique" og "blue antique" som vurderes som mest intresessant. Disse er funnet i høye konsentrasjoner i deler av Eigersund og Hå kommuner sør i Rogaland. Anortositt har et spesielt fargespill i blått, grønt og gult, og benyttes i dag blant annet til fasadestein, gulvfliser og kjøkkenbenker. På markedet er anortositt ettertraktet, og kan omsettes for opp mot opp mot 20.000 kroner per kubikkmeter.

NGU konkluderer med at funnene i Rogaland kan gi grunnlag for mange års lønnsom drift ved flere steinbrudd. Forsker Tom Heldal sier til Dalana Tidende at funnet kan karakteriseres som unikt, først og fremst på grunn av den meget gode kvaliteten. Drift av steinbrudd er relativt nytt i det aktuelle området. Det øker sannsynligheten for at det finnes store ubrukte ressurser i fjellet.