6. mai 2008

Morten Smelror ny direktør ved NGU

Morten Smelror (48) er utnevnt til ny administrerende direktør ved NGU. Smelror er i dag avdelingsdirektør ved NGU, og overtar som toppsjef fra 1. august.
FAGLIG: Morten Smelror på feltarbeid i det nordlige Mosambik.

Utnevnelsen av Smelror som ny administrerende direktør skjedde i statsråd på Slottet fredag.

- Dette er den mest spennende jobben man kan få som geoviter. Dette blir en meget interessant utfordring i en kjempeinstitusjon, sier den nye direktøren.

48-åringen har vel seks års fartstid ved NGU. Han ble ansatt som avdelingsdirektør ved Geofaglig avdeling 1. januar 2000.

Mer samarbeid
- Nå skal jeg legge vekk mye det vitenskapelige arbeidet og prioritere å være administrerende. Fra høsten starter vi blant annet en bred prosses med å utvikle NGUs nye strategiplan, hvor hele organisasjonen blir involvert, sier Smelror.

Morten Smelror understreker at han først og fremst vil videreføre den gode utviklingen NGU er inne i og at han vil gjøre NGU til en attraktiv og initiativrik samarbeidspartner for andre statsinstitusjoner.

- Databaseforvaltningen er ryggraden i vår virksomhet. Jeg er også opptatt av at en større del av finansieringen av NGU skal gå gjennom forskningsbevilgninger. I tillegg ønsker jeg at vi enda tydeligere enn i dag går bort fra oppdrag hvor det kan antydes at vi konkurrerer med konsulentselskap, påpeker Smelror.

- En stor innsats
Avtroppende NGU-direktør Arne Bjørlykke er svært tilfreds med utnevnelsen:

- Det er med stor glede jeg hører at Morten Smelror er utnevnt som ny administrerende direktør ved NGU, sier Bjørlykke på telefon fra Mosambiks hovedstad Maputo. - Smelror har gjort en stor innsats for NGU som direktør for geofaglig avdeling, spesielt innen vår satsing på nordområdene, i Barentshavet og innen petroleumsrelevant forskning.

Morten Smelror er cand.scient og dr. philos i geologi fra Universitetet i Oslo og har bred forskningserfaring fra både norsk kontinentalsokkel og Arktis.

Allsidig erfaring
Han har blant annet vært seniorforsker, seksjons- og avdelingsleder ved IKU Petroleumsforskning, direktør ved Fakultet for naturhistorie ved Universitetet i Trondheim og underdirektør ved Institutt for naturhistorie ved NTNU Vitenskapsmuseet.

- Smelror har en allsidig erfaring innen forskningsadministrasjon fra SINTEF og NTNU. Han har på en imponerende måte klart å kombinere det faglige lederskapet med vitenskaplig arbeid på et høyt nivå, understreker Bjørlykke.

Strategisk tenking
- NGU er i en god utvikling og Smelror har den nødvendige erfaring, kompetanse og strategiske tenkning som skal til for å utvikle NGU videre, mener Arne Bjørlykke, som selv går av 1. august etter 12 år i sjefstolen.

Morten Smelror var en av tre søkere til stillingen og den eneste som gjennom hele ansettelsesprosessen var åpen om sitt kandidatur. Smelror er gift, har to barn og er bosatt i Malvik kommune utenfor Trondheim.