18. mars 2010

Mer til internasjonalt geologi-samarbeid

Bondevik-regjeringen har i sitt forslag til statsbudsjett for 2006 økt bevilgningen til sekretariatet for International Union of Geological Sciences (IUGS).
AVGJORT: Norge og Norden ble tildelt verdenskongressen i geologi i 2008 under kongressen i Firenze i fjor sommer. Bildet er hentet fra utstillingen.

Ekstramidlene skal brukes til gjennomføringen av verdenskongressen i geologi (IGC) i Oslo i 2008.

Den tidligere regjeringen har foreslått å øke bevilgningen til IUGS-sekretariatet fra 1.050 millioner kroner til 1.3 millioner kroner. Økningen skal brukes til å dekke ekstra utgifter til forberedelse av den neste geologiske verdenskongressen som er vedtatt lagt til Norge og Norden i 2008.

Styrket aktivitet
- Svært gledelig, sier Terje Thorsnes, som leder IUGS-sekretariatet. Etter at International Union of Geological Sciences og International Geological Congress (IGC) vedtok å samarbeide tettere, har det vært arbeidet for å skaffe midler til forberedelsene av verdenskongressen IGC 2008.

- Nå kan vi styrke aktiviteten ved sekretariatet, og få til en god samordning av internasjonale aktiviteter, understreker Thorsnes.

100 medlemsland
International Union of Geological Sciences (IUGS) er en vitenskapelig organisasjon med vel 100 medlemsland. Organisasjonen arbeider internasjonalt med blant andre UNESCO og det rådgivende organet for FN i vitenskapelige spørsmål, ICSU.

Organisasjonen ledes av nasjonalkomiteer fra de enkelte medlemsland og administreres av en generalsekretær. Sekretariatet for organisasjonen er lokalisert til Norges geologiske undersøkelse i Trondheim.

Les mer:
Verdenskongressen til Norge
IUGS-sekretariatet
IUGS 

Kontaktperson: Terje Thorsnes,
tlf.: 73 90 42 75, mob.: 90 86 11 13