16. desember 2008

Marin grense i Sandnes

Hva er den marine grense i Sandnes, og hvor lenge er det siden Sandnes ble isfritt?
Marin grense (dvs havets høyeste nivå) i Sandnes, kan settes til ca 25 m.
Sandnes var isfritt i Allerød, dvs i kalender-år for mer enn 12 700 år siden.