13. mai 2019

Målinger fra helikopter i lav høyde


Målingene fra helikopter bidrar til bedre kartlegging av den vekslende geologien i landsdelen. Bildet er hentet fra et annet måleoppdrag.
Norges geologiske undersøkelse vil i perioden 20. mai til 20. juni 2019 utføre geofysiske målinger fra helikopter i et større område av Selbu og Tydal.

Målet med målingene er generell geologisk kartlegging, samt å måle hva som er igjen av cesium-137 etter Tsjernobyl-ulykken i 1986. Målingene er del av Trøndelagsprogrammet, som skal styrke kartleggingen av geologiske ressurser i fylket.

NGU understreker at det også er nødvendig å måle over verneområdene for å få et sammenhengende bilde av geologien i landsdelen. Målingene fra helikopter bidrar til bedre kartlegging av den vekslende geologien, som også er et av verneformålene. Det er ikke snakk om mineralutvinning i det aktuelle området. 

Målesonde

Selve målingene foregår ved at helikopteret flyr i linjer i retning øst - vest for hver 200 meter, og med konstant høyde 60 meter over bakken. Under helikopteret henger en målesonde som registrerer variasjoner i jordens magnetfelt og variasjoner i den elektriske ledningsevnen i berggrunnen. I tillegg blir det samlet inn informasjon om radioaktive elementer i bakken. Med disse målingene får forskerne et detaljert bilde av geologien i området.

Resultatene fra undersøkelsen kan først og fremst benyttes ved videre geologisk kartlegging og mineralressursundersøkelser, men også ved grunnvanns-undersøkelser, kartlegging av eventuell fare for radon i hus, og kartlegging av svakhetssoner i fjell.

Fire uker

Målelaget består av en pilot fra helikopterfirmaet Heliscan AS og en operatør fra NGU, og vil operere fra Selbu. Målingene blir avsluttet i løpet av omlag fire uker. Det blir ikke foretatt målinger i dårlig vær, som tåke, regn, snø og sterk vind, og heller ikke dersom solaktivitet gir forstyrrelser i magnetfeltet.

NGU vil forsøke å utføre målingene i nært samarbeid med lokalbefolkningen og reinbeitedistriktene. Dersom målingene er uforenelig med annen aktivitet, ønsker NGU å bli kontaktet slik at mindre justeringer i måleopplegget kan gjøres.