9. juni 2009

Lukt av svovel fra Tjelleskredet

Leste om Tjellafonna, norgeshistoriens største fjellskred, på geoportalen.no. Der står det at det var en lukt av svovel fra såret i fjellet der det raste ut. Hva er grunnen til dette?

Hvis en knuser en stein med slegge, eller store steiner smeller i hverandre og det gnistrer, kan en av og til kjenne en svak lukt. Energi blir utløst og omsatt, og det er ikke uvanlig at det følger litt lukt med den prosessen. Når flere millioner kubikkmeter stein raser ut, gnurer mot berggrunnen og knuses så steinstøvet står himmelhøyt, kan det nok lukte litt rart i gropa etterpå. Det er vel den nærmeste forklaringen jeg kan tenke på. 
 
Det står også i beskrivelsen av Tjelleskredet, at det så ut som nordsiden av fjorden stod i lys lue. Hvor disse flammene skulle komme fra vet vi heller ikke. Det er for eksempel ingen tegn til at det skulle vært vulkansk aktivitet e.l. i området de siste millionene år. Gnister kan imidlertid forekomme når stein slår mot hverandre. 
     
Det er vanskelig å sile informasjonen i flere hundre år gamle beretninger, særlig når hendelsene er så dramatiske som skredet på Tjelle jo faktisk var. For dem som opplevde denne hendelsen, har inntrykkene vært voldsomme, og det kan nok hende at enkelte `detaljer´ blir litt unøyaktig referert. Kapellanen Morsings beretning om Tjelleskredet er uansett en svært livaktig skildring, som inneholder mye interessant informasjon om hva som skjer når millioner av kubikkmeter stein raser ut i en fjord.

Les artikkelen på geoportalen.no