11. april 2008

Larvikitt landets nasjonalbergart

Larvikitt er kåret til Norges nasjonalbergart. En skulptur i larvikitt, laget av billedhuggeren Martin Kuhn, ble avduket under NGUs 150-årsjubileum 6. februar. Både folket og en bredt sammensatt fagjury var enige om at det verdifulle eksportproduktet fortjente å vinne.

Avduking_nasjonalbergartEn skulptur av nasjonalbergarten larvikitt ble avduket av Ola Borten Moe i Stortingets næringskomite. Her flankert av kunstneren Martin Kuhn (t.v.), presidenten i NGF Arvid Nøttvedt og NGUs direktør Morten Smelror (t.h.).

LarvikittBilledhugger Martin Kuhn i arbeid med skulpturen som ble avduket på NGU.Larvikitt er en sjelden størkningsbergart som nesten er blitt er varemerke for Norge. Bergarten finnes i Vestfold og Telemark, og ble dannet for rundt 295 millioner år siden i forbindelse med vulkansk aktivitet i det geologene kaller Oslofeltet.

Som Peer Gynt

I dag finner vi igjen larvikitt som naturstein over store deler av verden; som en fasade i Jakarta, som en bardisk i Barcelona eller som et gulv på Gardermoen.

- En geologisk ressurs i verdensklasse, sier forsker Tom Heldal ved NGU. Han er en av landets fremste eksperter på naturstein.

- Med sin ungdommelighet og dristighet er larvikitten en avviker i den norske berggrunnen. Den er Larvikitt_fasadeLarvikitt i bankfasade. I byer over hele verden finner vi larvikitt. Foto: Lundhs Labrador AS.mer Peer Gynt enn Terje Viigen. Og mer til; det er noe nyrikt over denne bergarten. Den begynte sin karriere i maktens templer, der den prydet bank, børs og frimurerlosjer. Men i takt med det nyrike Norge har den bokstavelig talt fått plass rundt kjøkkenbordet i de tusen hjem, fastslår Heldal. 

Tung skulptur

Også nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen fra Vestfold er begeistret: - Larvikitten er unik. Den er pen og er viktig næringspolitisk. Jeg har hatt gleden av å se larvikitten i bruk mange steder i utlandet, og synes det er et godt valg som nasjonal bergart, sier statsråden.

Skulpturen som ble avduket av lederen i Stortingets næringskomité, Ola Borten Moe, ved Norges geologiske undersøkelse (NGU) onsdag 6. februar, er jubileumsgaven fra Norsk Geologisk Forening (NGF) til 150-årsjubilanten.

Skulpturen er hugget av kunstneren Martin Kuhn. Den er 185 cm høy, veier 850 kilo og ble overrakt administrerende direktør Morten Smelror ved NGU av geologiforeningens president Arvid Nøttvedt.

- Alle kunne delta i kåringen av Norges nasjonalbergart. Målet har hele tiden vært å skape blest om geofagene, om norsk "gråstein" og hva vi faktisk bruker bergarter og mineraler til, sier generalsekretær Gunn Haukdal i NGF.

Ti bergarter kom til finalen; anortositt , draupne skifer, eklogitt, fauskemarmor, gneis, iddefjordsgranitt, kleberstein, larvikitt, olivinstein og rombeporfyr. I dette tilfellet var folk og fag samstemmige; larvikitt vant hos alle, tett fulgt av fauskemarmor.

Blått fargespill

Larvikitten består i stor grad av en spesiell type feltspat som gir et vakkert blått fargespill. Det brytes flere typer larvikitt med flotte salgsnavn som "Blue Pearl" og "Emerald Pearl".

Det er nærmere 30 operative steinbrudd i Vestfold-området, med de største driftsområdene i Tvedalen. Alle produserer rektangulære blokker som selges til utenlandske kunder til en samlet verdi av en halv milliard kroner pr. år.

- Samtidig er bergarten et av tyngdepunktene i Norges første Geopark - Geo Norvegica. Her ligger det store muligheter til formidling, og til å skape et aktivt miljø som kan utvikle ny kunnskap om larvikitt, sier forsker Tom Heldal.

Juryen besto av Arvid Nøttvedt (NGF), Elen Roaldset (museumsdirektør ved Naturhistorisk museum), Morten Smelror (adm. direktør ved Norges geologiske undersøkelse), Bente Nyland (konstituert oljedirektør, OD), Øystein Rushfeldt (adm. direktør i Titania og formann i Bergindustriens landssammenslutning (BIL)), Torgeir T. Garmo (daglig leder for Fossheim Steinsenter i Lom og mangeårig aktivt medlem i Norske Amatørgeologiers Sammenslutning (NAGS)), Kåre Kullerud (førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø), Øystein Jansen (amanuensis ved Bergen museum) og Halfdan Carstens (redaktør i GEO), som også hadde ideen til kåringen.

Bergarter

PS: En bergart er en stein som er bygd opp av ett eller flere mineraler. Bergartene er dannet ved naturlige prosesser på eller under overflaten.

Geologene skiller mellom tre hovedgrupper ut fra hvordan de er blitt dannet: Magmatiske bergarter (størkningsbergarter), metamorfe bergarter (omdannede bergarter) og sedimentære bergarter (avsetningsbergarter).