29. november 2022

Lærebok om grenser i jordskorpa

Illustrasjon: Jordkloden og forsiden til de to bøkene.
Det første bindet er myntet på studenter og nykommere på fagfeltet. Bok 2 gir en beskrivelse av rift-marginene som er mest diskutert. Foto: Adobe Stock
NGU-forsker Gwenn Peron-Pinvidic står bak en ny lærebok om overgangen mellom kontinenter og hav. Boka er i to bind og bidrar til å øke kunnskapen om det kompliserte grenselandet i jordskorpa.

- Jeg er glad og stolt over at vi nå har fullført arbeidet. 25 forfattere har bidratt i boka, som oppsummerer kunnskapsutviklingen på dette fagfeltet de siste 20 årene, sier bokas redaktør, Gwenn Peron-Pinvidic.

I grenseland

«Continental Rifted Margins 1 & 2» handler om overgangen mellom kontinenter og hav. Riftede marginer, som kan betraktes som grenser i jordskorpa, har stor betydning for hvordan kontinentene beveger seg. Rift-marginer er til enhver tid gjenstand for studier og diskusjon blant geovitere verden over.

- Boka inneholder en rekke eksempler, kortfattede beskrivelser og mange diagrammer, skjemaer og figurer. Vi ønsker å nå et bredt publikum, spesielt studenter, forteller Peron-Pinvidic.

Det første bindet er en nyttig ressurs for studenter og nykommere på fagfeltet - en slags «kokebok» for å lette lesingen av vitenskapelige publikasjoner. Den gir grunnleggende definisjoner og forklaringer på rift og riftmarginer, og viser hvordan forskere studerer disse fenomenene i geologien.

Fjell og hav

Det andre bindet gir en beskrivelse av de rift-marginene som i dag er mest diskutert og undersøkt.

- Her ser vi også på fjellkjeder som Pyreneene, Alpene og den eroderte kaledonske fjellkjeden i Skandinavia, og vi ser på offshore-strukturer i Arktis, Iberia, Midt-Norge, Sør-Atlanteren og Sør-Kina-havet, opplyser Gwenn Peron-Pinvidic.

Boka er utgitt og blir solgt av Iste Wiley. Deler av inntektene tilfaller Norges geologiske undersøkelse (NGU), som har vært en sterk bidragsyter gjennom finansiering av timeforbruk i arbeidet.