24. september 2008

Landheving i Tertiær

Jeg har forsøkt å finne en forklaring på landhevingen en del steder i Norge i tertiær. I ordlista står det at landheving er heving av land som har vært presset ned av for eksempel is. Men denne forklaringen gjelder vel bare i kvartær?

Det er faktisk et uløst problem hva som er grunnen til landhevingen i tertiær (geologisk tidsperiode, 65 til 1,8 millioner år siden). Vi, dvs. flere forskere på NGU og Universitetet i Oslo, har akkurat i år fått bevilget forskningsmidler fra European Science Foundation (ESF) for å studere nettopp dette spørsmålet.

Man tror det var en mantelplume, sannsynligvis fra Island, som førte til landheving i tertiær. En mantelplume (mantelsøyle eller søylestrøm på norsk) er omtrent det samme som en hotspot (eller "varmepunkt" på norsk), men hotspot brukes mer om et fenomen på overflaten (f.eks. på Island). Derimot brukes mantelplume på oppstrømning av varm masse nedenfor hotspot og inn i selve jordskorpen.

Ideen er at hett materiale som kommer ut av mantelplume og utvider seg, presser litosfæren (øverste lag av mantel og jordskorpe) opp. Men man er ikke sikker på hvor materialet fra mantelplume flyter under litosfæren, og dermed hvor landet heves. Derfor er det fortsatt uklart om tertiær landheving i Norge er forårsaket av en slik mantelplume. Det blir dessuten fortsatt debattert om det er en plume under Island eller ikke!

Referanse til videre lesning: