15. april 2008

Landformer og klima

Er det knyttet typiske landformer til ulike klimasoner?

I korte trekk kan vi si at:

  • I polare strøk er landformene i høy grad preget av bre-is (glasiale landformer) eller frost/tele (periglasiale landformer).
  • I tempererte soner, for eksempel Nord-Amerika og Europa, er mange landformer preget av bre-is fra tidligere innlandsis, men mange andre landformer er også dannet av elver (fluviale landformer) og skråningsprosesser.
  • I varmere strøk (tropiske og subtropiske) er fluviale prosesser dominerende, men også forvitringsformer som er dannet av kjemisk forvitring av vanlig fjell.

Bøker innen faget geomorfologi (læren om landformer)  kan besvare dette spørsmålet mer detaljert.