5. januar 2018

Lager bedre kart fra Antarktis

Fjellet Stabben, en del av fjellmassivet Jutulsessen hvor den norske Troll-stasjonen ligger. Foto: Ane K. Engvik
Geologer skal sørge for bedre berggrunnskart i området rundt den norske Troll-stasjonen i Antarktis. - Vi skal lære mer om hvordan berggrunnen her er dannet, sier NGU-forsker Ane K. Engvik, som deltar på ekspedisjonen.

Fjellene i Antarktis er de minst utforskede toppene på jorda.

Innflyvning over Dronning Maud Land. Foto: Ane K. Engvik
Geologene er på plass i Antarktis; fra venstre Per Inge Myhre (NP), Joachim Jacobs (UiB) Synnøve Elvevold (NP) og Ane K. Engvik (NGU). Foto: Joachim Jacobs

Dypt i jordskorpa

- Et av målene med ekspedisjonen er å lage et oppdatert og mer eksakt geologisk berggrunnskart for området rundt den norske forskningsstasjonen Troll i Dronning Maud Land. Vi skal kartlegge fra stasjonen i Jutulsessen 1200 meter over havet, samt fra teltleirer i omliggende fjellmassiv i Gjelsvikfjella, forklarer Ane K. Engvik.

Her finner vi gamle gneiser og granittiske bergarter. De eldste bergartene har opprinnelse tilbake fra 1100 millioner år siden, det meste dannet og omvandlet dypt nede i jordskorpa for 500-600 millioner år siden.

Inn i sommersesongen

Skjærsoner i slike bergarter viser seg gjerne som arkiv for urgamle bevegelser i fjellkjeden, og forskerne skal blant annet samle inn detaljert dokumentasjon om deformasjonen som har skjedd.

Synnøve Elvevold ved Norsk Polarinstitutt
leder den norske geologi-
ekspedisjonen. Foto: Ane K. Engvik

Den norske Antarktis-ekspedisjonen ledes av Synnøve Elvevold fra Norsk Polarinstitutt, med deltakere fra både Universitetet i Bergen og Norges geologiske undersøkelse. Teamet utgjør fire forskere delvis støttet av breførere og mekanikere. Arbeidet startet ved årsskiftet og skal pågå i vel seks uker ut i det som er sommersesongen i Antarktis.

Steinprøver og drone

Geologene skal samle inn en rekke steinprøver, men også ta i bruk en drone i utforskningen av fjellene. - Vi skal bruke dronen til å fotografere fjellene og lage en tredimensjonal modell, som vi kan studere nærmere når vi er tilbake i Norge, sier forsker Per Inge Myhre ved Norsk Polarinstitutt til avisa Nordlys.

Det er ingen vegetasjon i de spektakulære fjellene i Antarktis, som stikker opp som spisse nunatakker fra det evige isdekket. Når ingenting dekker overflaten, er det også mye lettere å få informasjon ved bare å studere bilder.

Der fjellene stikker opp av isen er det fantastiske blotninger av geologi; Her ser vi at tre sett av magmatiske ganger kutter den migmatittiske gneisen i Jutulsessen. Foto: Ane K. Engvik