6. januar 2012

Kvikkleireskred i Trondheim

1. nyttårsdag ble det utløst et kvikkleireskred på Byneset i Trondheim. Området der skredet gikk er tidligere kartlagt og merket med risikoklasse 3 på kartet for kvikkleireskred.

Kvikkleirekart over Byneste i Trondheim.Kvikkleirekart over Byneset i Trondheim. Området der raset gikk 1. nyttårsdag er markert med en rød sirkel.

Geolog Kari Sletten ved NGU er godt kjent med området der skredet har gått.

- Dette er et skred med stort omfang. Byneset er et av flere områder i Trøndelag hvor det er store arealer med marin leire. Kvikkleire kan bare oppstå i områder med marin leire, men det er ikke alle områder med marin leire som inneholder kvikkleire, sier Sletten.

Interaktivt kvikkleirekart for Trondheim kommune finner du her.

Alt om kvikkleireskred og andre typer skred finner du på www.skrednett.no

Det er NVE som er ansvarlig myndighet ved denne typen hendelser i Norge.

Hva er kvikkleire?

Kvikkleire finnes bare der det tidligere har vært saltvann (hav), før landet hevet seg etter siste istid. Partiklene i leira er formet som tynne flak eller staver, og i saltvannsleire står de mot hverandre omtrent som kortene i et korthus. Det er saltet som binder "kortene" sammen. Enkelte steder har ferskvann vasket bort bindemiddelet, altså saltet, og det er da vi snakket om kvikkleire.

Hvis slik leire overbelastes, enten som følge av menneskelig aktivitet eller naturlig erosjon (for eksempel ved at en bekk graver seg inn i sidene i bekkedal), kan kvikkleira kollapse. Billedlig sagt - kortene i korthuset raser. På grunn av vanninnholdet i leira vil den umiddelbart bli flytende.

Slik ser kvikkleire ut på nært hold