25. juni 2012

Kvarts i bokform

En ny bok om kvartsforekomster, -mineralogi og -analyse er nå gitt ut. Fem NGU-medarbeidere har bidratt til at boka har blitt en suksess.

Kvarts er et vanlig mineral som også kan ses i den norske fjellheimen. Dette bildet er fra Grønlifjellet i Meråker.

Kvarts er et av de mest vanlige mineralene på jordens overflate. Det finnes i nesten alle geologiske miljøer i stein, sand og jord eller som gangmineral. Kvarts som råstoff får mer og mer økonomisk betydning, spesielt i mikro- og halvlederelektronikk, men også i glass- og stålindustri.

Som en konsekvens av denne utviklingen er boka om kvarts med tittelen ”Quartz: Deposits, mineralogy and analytics” blitt publisert denne måneden. Det er vitenskapsforlaget Springer Geology som står bak utgivelsen. Redaktørene av boka, Jens Götze og Robert Möckel fra Bergakademie Freiberg i Tyskland, fikk ideen til boka på en konferans om mineralogi i 2011.

NGU-bidrag

Boka innholder 15 kapitler om kvartsmineralogi og -petrologi, analysemetoder, kjemiske og fysikalske egenskaper av mineralet, evaluering av kvartsforekomster og kvarts som edelstein. Belinda Flem, Axel Müller, Peter Ihlen og Jan Egil Wanvik har skrevet eller er involvert i fire av kapitlene. Disse kapitlene handler om norske høy-rene kvartsforekomster, om evaluering av kvartsforekomster og om kvartsanalyse.

Anerkjent laboratorium ved NGU

Den store andelen som NGU har i boka reflekterer NGUs mangeårig satsing på kvartsanalyse og -forskning. NGUs laboratorium er et av få laboratoriene i verden som kan bestemme sporelementer i kvartskrystaller med størrelse ned til 100 µm in situ med laser ablasjons masspektrometri. Årlig blir det gjennomført over 500 sporelementanalyser av kvarts på NGU, og analyseprøver blir send inn fra hele verden.

Utviklingen av analysemetoden ved NGU viste at kvartskjemi er mye mer variabelt enn tidligere antatt og derfor fikk kvarts en enorm betydning for økt forståelse av geologiske prosesser i mikro- og regionalskala.

Mer om boka finner du her