30. oktober 2015

Kutt i NGUs kartleggingsprogram


Mye av midlene i MINN- og MINS-programmet går til geofysiske målinger fra fly og helikopter. Nå blir begge programmene stanset. Foto: Morten Eriksen
Regjeringen foreslår å kutte bevilgningene til Mineralressurser i Nord-Norge (MINN) og Mineralressurser i Sør-Norge (MINS) med 25 millioner kroner neste år.

Regjeringen er enige om betydelige kutt i statsbudsjettet for 2016 for å finansiere flyktningkrisen. Tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet, som ble lagt fram av statsminister Erna Solberg fredag formiddag, innebærer blant annet at Norges geologiske undersøkelse (NGU) får redusert sitt budsjett med 25,2 millioner kroner.

- Kuttene betyr at vi ikke får videreført våre store geofysiske og geologiske kartleggingsprogram neste år. MINN- og MINS-satsingen ble satt i gang for å legge et grunnlag for økt prospektering, nye funn og en gradvis utvikling av mineralindustrien her i landet, sier avdelingsdirektør Øystein Nordgulen ved NGU.

- Kuttene er dramatiske for oss. Det er åpenbart at vi må spare på både drift og investeringer i tida framover, sier Nordgulen.

Regjeringen foreslår å bevilge til sammen 9,5 milliarder kroner for å bøte på flyktningkrisen. I hovedsak dekkes beløpet inn ved at samlede skattekutt blir 2,2 milliarder kroner mindre enn i det opprinnelige forslaget til statsbudsjett, mens 4,2 milliarder kroner skal tas fra bistandsbudsjettet.

Relaterte prosjekter

MINS
Mineralressurser i Sør-Norge (MINS) er et regjeringsinitiert program for å kartlegge mulighetene for å finne forekomster av gull og andre mineraler her i landet.
MINN
Mineralressurser i Nord-Norge (MINN) er et regjeringsinitiert program for å kartlegge mulighetene for å finne gull og andre mineraler i nord.