Kurser europeiske kolleger om kritiske mineraler

Image
Fra en presentasjon under kurset.
Fra Janja Knežević Solbergs presentasjon med øvelser og diskusjoner om kobber- og grafittforekomster i Norge. Foto: Snježana Miletić, GeoZS

Geologer fra 19 europeiske land trener seg på å presentere data om mineralressursene i Europa på en enhetlig og standardisert måte. Forskerne Janja Knežević Solberg og Mark Simoni ved Norges geologiske undersøkelse (NGU) er to av kurslederne.

- Hovedmålet med opplæringen er å støtte initiativer for kritiske råvarer (Critical Raw Materials Act) i Europa ved å klassifisere prosjekter ved hjelp av United Nations Framework Classification for Resources (UNFC), forklarer Knežević Solberg.

Foredrag og øvelser

Nylig var Geological Survey of Slovenia (GeoZS) vert og arrangør for et av kursene. I hovedstaden Ljubljana var Knežević Solberg på plass sammen med ti andre kursholdere. Gjennom foredrag, øvelser og diskusjoner fikk 34 geologer fra 19 land innføring i arbeidet med å klassifisere mineralressurser i henhold til UNFC-systemet.

Selv bidro Knežević Solberg med opplæring i nettopp UNFC, og med casestudier om norske kobber- og grafittforekomster.

- I henhold til den norske mineralstrategien skal NGU sørge for at UNFC blir brukt i våre nasjonale ressursdatabaser, forteller seksjonsleder Kari Aslaksen Aasly ved NGU.

- Kursene som våre forskere har vært med på å planlegge og arrangere, er viktig både for Norge og resten av Europa. Dette er viktig arbeid fordi vi på lengre sikt får en standardisert måte å presentere data om mineralressurser. Det er også viktig fordi vi overfører kompetansen vår til andre, og fordi vi lærer mye av hvordan andre land jobber, som vi igjen kan ta med tilbake til Norge. Det ligger en del nybrottsarbeid her og det er svært bra at vår ekspertise blir brukt i kursene, understreker Aasly.

Uunnværlige råvarer

Nå skal kursdeltakerne tilbake til sine respektive land og fortsette opplæringen om UNFC til egne kolleger.

Kritiske råvarer er mineraler og metaller som har høyest forsyningsrisiko og størst betydning for europeisk økonomi. De er uunnværlige for både økonomien og for et bredt sett med nødvendig teknologi for strategiske områder, som fornybar energi, digitalisering, romfart og forsvar.

Critical Raw Materials Act skal sikre EU tilgang til en sikker og bærekraftig forsyning av kritiske råvarer, slik at Europa blant annet kan oppfylle sine klimamål fram mot 2030.

Mark Simoni og Janja Knežević Solberg har vært kursholdere sammen med 10 andre eksperter fra henholdsvis det tyske Institute for Geosciences and Natural Resources (BGR), Geological Survey of Finland (GTK), GeoZS - Geological Survey of Slovenia, Czech Geological Survey, Supervisory Authority of Regulatory Affairs (SARA) i Ungarn, GeoSphere Austria, Sveriges geologiske undersøkning (SGU) og den franske geologiske undersøkelsen BRGM.

Image
Gruppebilde av kursdeltakere
Gruppebilde av trenere og deltakerne på kurset i Slovenia i juni. Foto: Arkiv GeoZS

Mer om arbeidet på nettsiden til «European International Centre of Excellence on Sustainable Resource Management».

Image
Trekanter i rød, blå og grønn farge viser i mineralkartet til NGU.
Nyhetsarkiv