18. mars 2010

Kull øker i mineralindustrien

Bergindustrien er i omstilling. Fjoråret viste en svekket produksjonsverdi av industrimineraler. Dette kompenseres ved at kullproduksjonen på Svalbard har økt med over 300 millioner kroner.
Verdien på kullproduksjonen økte med over 80 prosent i 2002. Foto: Store Norske Spitsbergen Kulkompani

Bergindustrien omsatte totalt for 7,2 milliarder kroner i 2002. Dette er om lag som året før, men det kommer klart frem av tallene at det er endringer i utviklingen. Kull har for alvor markert seg i den norske bergindustrien. Målt i kroner, har kull det siste året hatt en økning på over 80 prosent. Kull har dermed blitt viktigere enn både sand/grus og ilmenitt.

Den totale vedien på kullproduksjonen i Norge i 2002 var 684 millioner kroner, mot 378 millioner kroner i 2001. Dette kommer frem av statistikken rundt mineralindustrien som presenteres fra NGU i disse dager.

 

Svalbard står for oppgangen
- Overgangen til permanent produksjon i Svea-gruvene på Svalbard er hovedårsaken til at kull fikk en kraftig oppgang i 2002, forklarer Peer-Richard Neeb, som er leder av Program for mineralressurser ved NGU.

Både i volum og kroner er grus- og pukkindustrien dominerende innenfor bergindustrien i Norge. Siste år ble det omsatt byggeråstoffer for mer enn 2.5 milliarder norske kroner, kalkstein for 1.5, blokkstein for 0.8 og kull for 0.7 milliarder kroner. Til sammenligning er førstehåndsverdien fra skogbruket omtrent tre milliarder kroner.
Se oversikt: utvikling i bergindustrien siste 10 år

Viktig distriktsnæring
- Spesielt i Nordland, Møre og Romsdal, Rogaland og Vestfold er bergindustrien en viktig distriktsnæring. Omsetningen i bergverksnæringen samlet sett holder seg omtrent på samme nivå som tidligere år, forteller Peer-Richard Neeb.

-  I 2002 har produksjonen økt for blokkstein, kull, ilmenitt, nikkelkonsentrat, skifer, feltspat og leire, mens det har vært  nedgang i kalk- grus- og pukk-produksjonen.

Kontaktperson ved NGU:
Peer-Richard Neeb, tlf: 73 90 41 62

Les fakta og statistikker i Bergindustrien 2002 (pdf, 1.5 Mb)
Les mer om grus og pukk
Gå til grus- og pukkdatabasen
Gå til mineralressursdatabasen
Les mer om Store Norske Spitsbergen Kulkompani