1. juli 2021

Kontrakt på nytt forskningsfartøy

NGUs nye forskningsfartøy skal bygges i Finland og blir svært godt utrustet. Illustrasjon: Kewatec Aluboat
NGU har undertegnet kontrakt med det finske verftet Oy Kewatec AluBoat Ab om bygging av et nytt forskningsfartøy. Fartøyet leveres i Trondheim høsten 2022, blir 23 meter langt, bygges i aluminium og vil være svært godt egnet for geologisk kartlegging av sjøbunnen, ikke minst i trange farvann.

Det var i revidert nasjonalbudsjett i 2020 at Stortinget bevilget 60 millioner kroner til anskaffelse av nytt forskningsfartøy til bruk i NGUs kartlegging av geologi på havbunnen langs norskekysten. Anskaffelsesprosessen er nå ferdigstilt, og kontrakten ble signert av begge parter i henholdsvis Trondheim og Kokkola i et digitalt møte torsdag 1. juli.

Miljø, bærekraft og kvalitet i høysetet

- Vårt nye fartøy vil bidra til at NGU får gjennomført sitt samfunnsoppdrag på en sikker, bærekraftig og effektiv måte, sier May Britt Myhr, direktør i NGU.  

- Vi er svært fornøyde med kontrakten vi nå har signert med Kewatec, og føler oss trygge på at vi får et fartøy som innfrir alle våre miljømessige, driftsmessige og kvalitetsmessige krav, forteller Myhr, som understreker at NGU satser på hybrid driftsløsning.

Norsk-finsk leverandørsamarbeid

- Som leverandør anser vi det norske profesjonelle båtmarkedet som et av mest krevende å operere i. Gjennom vårt norske datterselskap Martec AS i Bergen har vi derfor investert tid og ressurser med tilstedeværelse i Norge. Vi har også lokale partnere som bistår med planlegging og komponentleveranser. Et slikt samarbeid over landegrensene har vist seg å gi gode resultater for våre norske kunder. Vi er overbevist om at samarbeidet med NGU vil lykkes, og takker for tilliten og kontraktsinngåelsen.

Det sier Kent Bjørklund, styreleder i Kewatec Aluboat.

Norsk høyteknologisk vitenskapelig utstyr

En del av bevilgningen skal brukes til anskaffelse av nytt vitenskapelig utstyr om bord. I motsetning til selve fartøyet, som er finskprodusert, bestilles og anskaffes spesialutstyret i all hovedsak fra norske leverandører. En del av utstyret er allerede satt i bestilling.

- I tillegg til selve fartøyet anskaffer vi multistråle- og sedimentekkolodd, videorigg for dypvannsfilming, moderne utstyr for prøvetaking av bunnsedimenter, samt nytt seismikkutstyr. Vår nye båt vil også kunne operere små undervannsfarkoster som for eksempel ROV og AUV, og et gravimeter for geofysisk kartlegging. Kort sagt gleder vi oss veldig til at ny båt legger til kai i Trondheim i 2022 og til å kunne ta den i bruk, forteller Myhr. 

HMS viktig i geologisk kartlegging

NGUs nåværende forskningsfartøy, «Seisma», har siden 1985 bidratt til stor verdiskaping gjennom forskningsprosjekter, kartleggingsprosjekter og samarbeid med en lang rekke institusjoner og etater. Båten er fortsatt sjøsterk, men vil i framtida egne seg bedre til andre formål enn NGUs geologiske kartlegging. 

- Med vårt nye fartøy får forskere og annet mannskap blant annet større arbeidsdekk, større kran, digitalt posisjoneringssystem, samt et bedre våtlaboratorium for prøvetaking og analyser - alt i henhold til dagens HMS-krav og forskrifter, forteller Myhr.

Viktig spisskompetanse 

Anskaffelse av nytt forskningsfartøy krever spisskompetanse. NGU har benyttet rådgivingsselskapet Transportutvikling AS som rådgiver og prosessleder i anskaffelsesprosessen.  
  
-Transportutvikling har unik spisskompetanse og har hatt en nøkkelrolle i å lose oss gjennom til dels ukjent farvann i denne anskaffelsen. I tillegg har vi hatt tett og god dialog med vår eier Nærings- og fiskeridepartementet. I sum har dette samarbeidet ført til en effektiv prosess som nå gjør at vi får et nytt fartøy levert innen rimelig tid, forteller May Britt Myhr.