17. desember 2014

Kontakt oss

Norges geologiske undersøkelse er Norges sentrale institusjon for kartlegging av berggrunn, mineralressurser, løsmasser og grunnvann. NGUs hovedkontor ligger i Trondheim. I tillegg har etaten et avdelingskontor i Tromsø og ansvaret for det Nasjonale Borekjerne- og Prøvesenteret på Løkken i Sør-Trøndelag.  

Geological Survey of Norway (NGU)

P.O. box 6315 Sluppen
NO-7491 Trondheim
Norway

Visiting address:
Leiv Eirikssons vei 39, 7040 Trondheim

phone: (+47) 73 90 40 00
fax: (+47) 73 92 16 20
mail: ngu@ngu.no

Organisation number: NO 970 188 290

Search for emplyees

Managing director:
Morten Smelror, phone: +47 91 39 53 66, e-mail: morten.smelror@ngu.no 

Web editor ngu.no:
Erik Prytz Reitan, phone: + 47 48 88 73 33, e-mail: erik.prytz.reitan@ngu.no

Team leader Communication:
Gudmund Løvø, phone + 47 99 09 17 42, e-mail: gudmund.lovo@ngu.no

 

 NGU Geodatacentre Løkken

Postal address: 7332 Løkken
Visiting address: Bjørnlia
phone: (+47) 72 49 61 22

Opening hours: monday, wednesday and friday 10 am-2 pm.

 

 

 

NGU Tromsø

Framsenteret
Postal address: 9296 Tromsø
Visiting address: Hjalmar Johansens gate 14, Tromsø
phone: (+47) 77 75 01 25 / (+47) 77 75 01 27 / (+47) 77 75 01 28
telefax: (+47) 77 75 01 26