18. mars 2010

Klimaendringer kan påvirke skredfaren

Geologiske studier viser at skred har vært normale hendelser under ulike klimaforhold de siste 10 000 år. Rekonstruksjonene antyder at endringer i de kraftigste vind- og nedbørhendelsene vil gi svært ulike utslag i skredaktivitet i forskjellige deler av Norge.

Artikkel fra magasinet Cicerone. Forfattere er forsker Lars Harald Blikra og stipendiat Kari Sletten ved NGU. Begge er tilknyttet prosjektet NORPAST (Past Climates of the Norwegian Region).

Les artikkelen her.