15. januar 2008

Klima og landheving

Jeg ønsker en oversikt over landhevingen i Norge de siste 1000 år. Hvor stor er denne er i dag?

Landhevingen i Norge varierer fra 0-5 mm/år, se kart - Landheving i Skandinavia

I området Trondheim - Stjørdal er landhevingen 3-5 mm/år hvilket tilsvarer 3-5 meter på 1000 år. Denne landhevingen har vært stort sett konstant de siste 4000 år.