8. mai 2009

Katta-elever kartla geotoper

I det nye geofaget i videregående skole er det et mål at elevene skal kartlegge geotoper, eller avgrensede områder med spesielle geologiske kvaliteter. Sammen med geologer fra NGU reiste elever ved Trondheim Katedralskole i vår til Fosen for å prøve dette i praksis.

Katta-elever i feltTrond Slagstad forklarer om konglomerat av Devon alder i Døsvika i Ørland. Foto: Rolv Dahl

Katta-elever i feltDe store linjer tegnes. Trond Slagstad tegner, forklarer og diskuterer med unge kartleggere på hurtigbåtterminalen på Brekstad. Foto: Rolv DahlVed skolestart høsten 2007 ble geofag startet opp som programfag i den videregående skolen. Læreplanen for faget oppmuntrer til å kombinere vanlig skoleundervisning med feltarbeid, en kombinasjon geologer applauderer.

Til Fosen med hammer

- Å observere geologiske prosesser og geotoper i naturen er svært viktig for å bli en god geolog. Det er grunnen til at NGU tidligere både har hatt besøk av skoleklasser og også vært ute med elever i felt for å forklare geologi, opplyser forsker Trond Slagstad ved NGU.

I kurset Geofag 2 skal elevene kartlegge, gjennomføre, presentere og vurdere forsknings- og feltarbeid i en geotop.

I slutten av april tok Trond Slagstad og Rolv Dahl fra NGU, lærer Hilde Melvold og elever fra Trondheim Katedralskole, turen ut til Fosen med geologhammere og turutstyr. Her skulle grensene mellom tre ulike bergarter kartlegges: I følge et grovt geologisk kart, utgjør konglomerat, sandstein og dioritt de viktigste bergartene i et område mellom Austrått i Ørland og Botngård i Bjugn kommune.

Ut for å lage kart

Første mål var å besøke tre steder for å lære hvilke kjennetegn man skal se etter for å bestemme de tre bergartene. Deretter ble elevene delt i fire grupper som fikk egne kart og hvert sitt område å kartlegge. De fikk veiledning fra NGUs geologer underveis, men klarte seg stort sett meget godt på egen hånd.

På ettermiddagen ble gruppene samlet og observasjonene tegnet inn på et felles kart for alle gruppene, og de store grensene skulle trekkes. Spenningen var stor: Var grensene "riktige" i forhold til det gamle kartet? Eller var kanskje geologenes kart var feil, slik at nye grenser måtte tegnes?

En spennende dag

Konklusjonen var at "Katta-kartet" stemte bra overens med tidligere undersøkelser. Dette til tross for at noen områder var oppsprukket og vanskeligere å kartlegge enn fagfolkene hadde regnet med. 

Elevene fikk lære litt om hvordan det er å være kartlegger i felt, med både faglige og værmessige utfordringer. Tilbakemeldingene var at dette var spennende, og et fint avbrekk fra å sitte på skolen og pugge, fastslår Trond Slagstad.

Katta-elever i feltLærer Hilde Melvold og elever fra Trondheim Katedralskole på jakt etter grensen mellom sandstein og dioritt. Foto: Trond Slagstad