4. juli 2016

Kartlegging mellom frukttrærne - se bildene fra lufta


Vakre Ullensvang har store skredområder. Nå kartlegges de av NGU.
Ullensvang i Hardanger er kjent som en frukt-kommune. Men under de bugnende frukttrærne ligger viktige historiske spor av skred som har gått. I vår har NGU kartlagt kvartærgeologien i skredområder rundt Sørfjorden. Her kan du se bildene fra lufta.

Frukttrærne er et vakkert kjennetegn for bygda, der de kneiser nedover skråningene mot fjorden. Men de er en stor utfordring for den som skal lete etter geologiske spor.

- Gjennom mange tiår, har fruktbøndene skrapt bort jord, fylt igjen skredløp og sprengt bort steinsprang. Dermed er terrenget svært forandret, og vi er nødt til å drive «detektivarbeid», sier prosjektleder for kartlegginga i Ullensvang, Lena Rubensdotter.

Sammen med tre kolleger ved NGUs lag for geofare og jordobservasjon tilbragte hun to uker i april/mail i Ullensvang for å gjennomføre kartlegging av skredavsetninger og andre løsmasser. Kartene fra NGU skal danne grunnlag for NVEs endelige skredfarekart, som vil bli laget av konsulenter i kommende år.

Klikk i video-vinduet og få en oversikt over skredområdene og kartleggingen fra lufta:

Spade og lasermåling

«Detektivarbeidet» som Rubensdotter snakker om, handler om å følge bekke- og skredløp helt fra toppen av Ullensvangs høye og bratte fjellsider, studere nøye lasermålingene som finnes fra før over området, stikke og grave ned i den fruktdyrkede jorda og ikke minst; snakke med de som har bodd i bygda noen år.

- Jeg pleier å si at dagens skredkartlegging erstatter manns minne. Før planla man hus og bygninger ut fra de farene man hadde hørt om og overlevert i generasjoner. Når den muntlige kunnskapsoverføringen ikke lenger er den samme, blir våre kart viktig for å påvise skredfare, sier Rubensdotter.

Naturens motstandskamp

- Vi hadde mange fine samtaler i Ullensvang med folk som husket jordskred i bekkefar eller gamle steinsprang. For eksempel fikk vi historien om det store jordskredet som stoppet tyskerne i 1940. Invasjonsstyrkene trodde det var sabotasje, men så var det naturen selv som drev sin egen «motstandskamp»... Alle sånne historier er verdifull informasjon for oss, når vi skal bruke skredaktivitet fra fortida til å bedømme skredfare i framtida, forteller hun.

Årets kartlegging i Ullensvang vil ende opp i ni detaljerte «kvartærgeologiske» kart, som beskriver løsmasser og skred. På bakgrunn av dette vil NVEs skredfarekartlegging i kommende år dele inn området etter hvor ofte man kan forvente skred; hvert 300. år, 1000. år eller 5000. år. Sykehus og skoler må plasseres utenfor en 5000-års-sone, mens bolighus kan bygges frem til, men ikke innenfor,  1000-års-grensa.

Spesielt utfordrende

- Vi kartlegger 7-8 kommuner i året på dette viset. Ullensvang har vært spesielt utfordrende. I tillegg til at fruktgårdene skjuler skredløp, er dette et område som inneholder «alt». Her har det gått masse snøskred, alle typer jord- og flomskred og mye steinsprang og større steinskred, sier NGU-geolog Lena Rubensdotter.

Det gjelder med andre ord å holde tunga rett i munnen når området skal kartlegges ordentlig og riktig. Men jobben er viktig. Med bedre geologisk kunnskap og tydelig skredfarekartlegging, kan den jevne beboer i Ullensvang føle seg enda tryggere.