19. desember 2018

Kartlegger om oppdrett påvirker torsken


Prosjektet skal gjennomføres i områder på Finnmarkskysten hvor det drives aktivt kystfiske etter torsk. Foto: Stock
Forskere skal undersøke om lakseoppdrett påvirker kysttorsken i Finnmark. NGU skal bidra med detaljert kartlegging av sjøbunnen.

Folk langs Norskekysten har lenge diskutert om lakseoppdrett skader lokale fiskestammer. Nå skal havforsker Pål Arne Bjørn ved Havforskningsinstituttet (HI) lede et kartleggingsarbeid som skal se på om lakseoppdrett påvirker kysttorsk i nord.

Forskningsrådet har bevilget 24 millioner kroner til prosjektet, som har en samlet kostnad på 41 millioner kroner.

Sjøbunnskart

– Prosjektet skal gå over fem år og gjennomføres i tre fjorder i Vest-Finnmark. Foreløpig ligger det an til å bli Bergsfjorden, hvor det allerede blir drevet lakseoppdrett, Frakkfjorden, hvor det er planlagt å starte med opp med lakseoppdrett i 2021, og i Kjerringfjorden, hvor det ikke skal drives oppdrett, forteller Pål Arne Bjørn.

Norges geologiske undersøkelse (NGU) skal bidra med å framskaffe detaljerte sjøbunnskart i områdene. - Vi skal samle inn en rekke bunnprøver, ta mye video og bruke sedimentekkolodd i undersøkelsene av sjøbunnen. I tillegg skal vi behandle dybdedata og bunnreflektivitetsdata, hentet inn ved hjelp av multistråleekkolodd, for å få fram informasjon om sedimentene på bunnen. Ved å tolke og sammenstille alle data, kan vi framstille høyoppløselige kart over hva sjøbunnen består av, forklarer lagleder og forsker Reidulv Bøe ved NGU.

Satser i nord

Det er i nord den forventede veksten i havbruksnæringa kommer til å skje i årene som kommer.

– Mange har lenge uttrykt bekymring for om lakseoppdrett kan ha negative effekter på fisk og andre organismer i fjordene. For oss er det viktig at prosjektet gjennomføres i områder hvor det drives aktivt kystfiske. Etter hvert som vi får mer kunnskap om de økologiske effektene av lakseoppdrett, får vi også bedre grunnlag for å forvalte kystområdene og dermed hvordan oppdrettsnæringa kan utøves på best mulig måte, sier Pål Arne Bjørn til His egen nettside.

– Viktig prosjekt

I ei pressemelding fra Norges forskningsråd sier fiskeriminister Harald Tom Nesvik at prosjektet er viktig.

– Det vil gi oss klare fakta om hvordan torsken påvirkes av oppdrett. Vi trenger kunnskap for å kunne legge til rette for en bærekraftig vekst i oppdrett og sterke bestander av kysttorsk, sier Nesvik.

I prosjektet skal forskerne bruke ulike undersøkelser og metoder for blant annet å undersøke om lakseoppdrett fører til forandringer i torskens vandringsmønster, matvaner og rekruttering.

Bredt samarbeid

Forskerne ved Havforskningsinstituttet skal samarbeide med forskere ved Norsk institutt for naturforskning (NINA), Universitetet i Oslo, UiT – Norges arktiske universitet og Norges geologiske undersøkelse. I tillegg deltar forskere fra institusjoner i New Zealand og Spania.

Administrerende direktør John-Arne Røttingen i Forskningsrådet sier på His nettside at prosjektet er et eksempel på at Forskningsrådet kan mobilisere ulike forskningsmiljøer til felles innsats for å skaffe fram kunnskap om et komplekst tema.

I prosjektet skal forskerne bruke ulike undersøkelser og metoder for blant annet å undersøke om lakseoppdrett fører til forandringer i torskens vandringsmønster, matvaner og rekruttering. Foto: Gudmund Løvø