Kartlegger geologien fra lufta

Image
Et helikopter fra Pegasus
Pegasus’ helikopter med målesonden liggende bak til høyre: Ved å bruke et slikt måleinstrument får forskere god oversikt over geologien. Foto: Pegasus

Fra torsdag 23. mai og i cirka 10 dager framover skal Norges geologiske undersøkelse (NGU) utføre geofysiske målinger fra helikopter i Møre og Romsdal.

Arbeidet skjer i samarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune, som et ledd i kartleggingen av mineralressursene i fylket. Basen for flyvningene er i Molde, og området som dekkes omfatter deler av kommunene Molde, Hustadvika, Vestnes og Ålesund.

Målesonde

I undersøkelsen bruker NGU en elektromagnetisk målesonde, som henger under helikopteret. Sonden registrerer elektrisk motstand i bakken og lokale variasjoner i jordens magnetfelt. Det bidrar i den generelle geologiske kartleggingen.

Samtidig blir det samlet inn informasjon om radioaktive elementer i bakken. Disse undersøkelsene kan avdekke mulige cesium-rester etter Tsjernobyl-ulykken i 1986. Naturlige bakgrunnsverdier kan også gi en pekepinn på radonnivået i bebyggelsen.

Målingene blir utført av det innleide helikopterselskapet Pegasus Helicopter AS fra Gardermoen i samarbeid med NGU. Selve målingene foregår ved at helikopteret flyr i parallelle linjer med en konstant høyde på 60-75 meter over bakken. Det blir ikke foretatt målinger i dårlig vær, som tåke, regn, snø eller sterk vind.

Fortsetter på Fen

Dataene blir etter hvert åpent tilgjengelige for alle i kartdatabasen på NGUs hjemmesider.

NGU vil forsøke å utføre målingene i nært samarbeid med lokalbefolkningen. Bestemte verneområder eller naturreservat blir ikke berørt av flyvningene. Dersom målingene er uforenelig med annen aktivitet, ønsker NGU å bli kontaktet slik at mindre justeringer i måleopplegget kan gjøres.

I begynnelsen av juni blir det gjort geofysiske målinger over Fensfeltet ved Ulefoss i Nome kommune i Telemark. Dette arbeidet vil vare en ukes tid.

Image
Kart_Møre og Romsdal
Dette er undersøkelsesområdet for de geofysiske målingene med helikopter i Møre og Romsdal. Figur: NGU
Nyhetsarkiv