11. desember 2018

Kartlegger forekomster av kobolt i Europa


Janja Knežević har laget en foreløpig oversikt over kobolt, litium og grafitt i Europa. Foto Rune Eian.
Fredsprisvinner Denis Mukwege har nylig kritisert hvordan koboltutvinning skaper konflikter i hjemlandet sitt Kongo. Norges geologiske undersøkelse (NGU) leder et arbeid som kartlegger koboltressurser og andre mineraler, som i fremtiden kan utvinnes under langt bedre forhold enn i Kongo.

Kobolt er et viktig mineral i miljøvennlig teknologi og grønn energi. Ca 60 prosent av verdens koboltproduksjon går til fremstilling av oppladbare Litium-ion batterier. Koboltmetall er den dyreste enkeltkomponenten i disse batteriene.

- Kongo er verdens største produsent av kobolt og står for ca 60 prosent av alle koboltressursene i verden. Problemene i Kongo har dessverre vært kjent en stund. Derfor vil EU at vi skal se på hva som finnes av råmaterialer i vår region, som blant annet kan brukes i batterier, forteller forsker Håvard Gautneb fra NGU.
 
- Norge får nikkelråstoff fra Canada og det blir renset til ren nikkel, kobolt og andre metaller. I dag er det Nikkelverket i Kristiansand den eneste som produserer kobolt i Norge. Blåfargeverket på Modum i Buskerud var i sin tid verdens største produsent av såkalt koboltblått, et fargepigment som lages fra koboltmineraler. Blåfargeverket var i produksjon fra 1776-1898, legger han til.

- Vil være underlagt streng lovgivning

Gautneb står ved mineralskapet til NGU. Her holder han opp kobolt og nikkelmalm, som er ressursene mange har bruk for. 
Til venstre er det koboltmetall framstilt som biprodukt ved Nikkelverket i Kristiansand. Til høyre er det en stein med nikkelmalm fra de nedlagte nikkelgruvene i Evje.

Det overordnede prosjektet som jobber med å samle og samkjøre data over ressursene i Europa heter FRAME (Forecasting and Assessing Europe’s Strategic Raw Materials needs). Delprosjektet som NGU leder, skal lage oversikter over forekomster der kobolt, litium og grafitt kan være en ressurs i Europa.
 
- Prosjektet startet i år og varer til 2021. Vi skal lage oversikt over eksisterende og potensielle forekomster av kobolt og andre råvarer som vi trenger. Siden kobolt er et biprodukt av kobber- og nikkelproduksjon, betyr det at gamle forekomster av kobber og nikkel kan inneholde kobolt. For å få ut kobolt innebærer det imidlertid at selskaper må starte med kobber- eller nikkeldrift. I Europa vil alle nye gruver være underlagt en streng lovgivning både for arbeids- og miljøforhold, på en helt annen måte enn i Kongo. Det vil gjøres på en bærekraftig måte, forklarer Gautneb.

Har laget foreløpig kart 

Kartet viser hvor det finnes forekomster av kobolt, litium og grafitt i Europa. Det er tre aktive gruver av kobolt i Finland, og ti aktive gruver for litium og to for grafitt i Europa. Litium brukes en del i keramikk og glass i tillegg til batteri. 

I delprosjektet er det ti land som er med. I tillegg er det flere land som leverer data over hva som finnes av ressurser i landet sitt. 

- Vi har laget en foreløpig oversikt i et kart. I Europa er det tre aktive gruver for kobolt i Finland, men det er flere steder som kan være aktuelle. Kartet er nå i en foreløpig utgave. Etter hvert som flere land leverer oversikter til oss vil vi oppdatere kartet, sier forsker Janja Knežević. Hun har laget det foreløpige kartet.