23. november 2018

Kan se millimetersmå bevegelser i Norges byer fra rommet

For første gang får Norge en landsdekkende og gratis tjeneste for å kartlegge innsynkning i byer og infrastruktur. – I Fredrikstad ser vi at byen er rammet av innsynking, sier seniorforsker John Dehls fra Norges geologiske undersøkelse (NGU).

29.november lanserte NGU, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Norsk Romsenter en gratis karttjeneste med landsdekkende målinger av bevegelser på overflaten. Forskningsinstituttet Norut i Tromsø har vært sentral i utviklingen av teknologien. Tjenesten bruker radar fra Sentinel-satellitter 700 km over jrden, men kan registrere bevegelser i millimeternivå på overflaten. Her kan du sjekke hvordan tilstanden er der du bor. 

- Metoden fungerer svært godt i byer, der radarsignalet fra satellittene reflekteres av bygninger og veier. Vi har i flere år brukt satellitter til å måle innsynkning i byer, for eksempel i Bjørvika i Oslo. Der er det innsynkning på opp til 2-3 cm/år. Men frem til nå har satellittdataene vært så kostbare, at vi bare har anskaffet data fra Norges største byer. Med nye, gratis data fra to europeiske satellitter får vi for første gang landsdekkende kart over bevegelsene. Det hele vil bli gjort fritt tilgjengelig i en nettbasert karttjeneste kalt InSAR Norge, forteller seniorforsker Dehls ved NGU.

I tillegg kan karttjenesten oppdage ustabile fjellparti som ikke har vært kjent før. Her kan du lese mer om hvordan InSAR fungerer

- Fredrikstad er en av flere byer som er rammet

InSAR-data fra den sentrale delen av Fredrikstad. De røde punktene viser innsynkning på minst 1 cm per år. Data er samlet inn av Sentinel-satellitter i regi av det europeiske Copernicus-programmet. 

Fredrikstad er en av byene som er rammet av innsynkning. I den sentrale delen av byen er det områder med innsynkning på 1 cm per år eller mer.

- I mange byer er det innsynkning langs utbygde havnefronter, men her er det også flere andre områder av byen som synker inn. Så store bevegelser kan skape betydelige skader i bygninger. Vi håper at kommunene vil få stor nytte av den nye karttjenesten til å skaffe seg overblikk over områder med innsynkning i byer og langs infrastruktur, sier John Dehls.

Her finner du påmelding og program for lanseringen av InSAR Norge den 29. - 30. november.

- Tok livet av en mann

Også langs Trondheims havneområde og det nye boligområdet Grilstad Marina på Ranheim, viser radardataene at det skjer innsynkning. Denne er på inntil 2 cm årlig.

- Langs havnefronten i Trondheim har det gått store skred under vann flere ganger. I 1888, 1950 og 1990. Alle de tre skredene skjedde det umiddelbart etter konstruksjon eller fylling ved havna. Særlig katastrofalt var skredet i 1888 som skapte en syv meter høy flodbølge. Flodbølgen skylte bort et 170 meter langt stykke av sentralstasjonen og tok livet av en mann, forteller forsker Marie Keiding.

- Selv om de tidligere skredene skjedde umiddelbart etter aktivitet ved havneområdene, er det vanskelig å spå noe om hva som kan skje i Trondheim i fremtiden. Antagelig er det ikke noen grunn til bekymring nå, men innsynkingen vil kunne gi skader på bygninger. De tidligere skredene viser uansett at det er viktig at vi følger med på og forstår bevegelsene langs havnefronten, poengterer hun.

Kartet viser hvordan deler av det marfine området i Trondheim synker. 
Her kan du se hvor de tidligere undersjøiske skredene har gått i Trondheim.