9. desember 2009

Kan man drukne i kvikksand?

Jeg lurer på om det er mulig å drukne i kvikksand? Og hvis dette ikke er fysisk mulig, hvorfor blir man dratt ned til livet men ikke lenger?

Kvikksand er gjerne sand som er godt sortert, dvs. at det stort sett har samme kornstørrelse. I kvikksand er sanda vannmettet, og det finnes gjerne oppadgående vannstrømmer. Det som skjer når man presser noe ned i kvikksand er at sandkornene som er rett under/rundt det man presser ned blir skjøvet bort/ruller unna fordi sanda er vannmettet, og på grunn av små oppadgående vannstrømmer. Vannstrømmen gjør at kornene har liten kontakt med hverandre (liten friksjon). Sanda vil dermed oppleves som flytende.

Man flyter lettere i kvikksand enn i vann fordi kvikksand har en større massetetthet enn både vann og menneskekroppen. Derfor kan man egentlig ikke drukne i kvikksand så lenge man tar det med ro og ikke kaver for mye. Det er dessuten sjelden at kvikksanda er så dyp at man kan forsvinne helt. De som eventuelt omkommer i kvikksand, omkommer gjerne på grunn av andre faktorer, som for eksempel tidevann eller dehydrering. For det kan jo være vanskelig å komme seg ut av kvikksand uten hjelp.

Nyttige lenker: