18. mars 2010

Kalk og kull øker i bergindustrien

Produksjon av kalkstein og kull øker mest i norsk bergindustri. Likevel er det grus- og pukkindustrien, med en stabil høy produksjon til en verdi av over 2,5 milliarder kroner, som dominerer aktiviteten i bergverkene.
Løven foran Stortinget er av blekt rød permisk grefsensyenitt og ble hogd ut av fanger på Akershus i 1865.

Med i overkant av 5.000 ansatte omsatte bergindustrien produkter for hele 7,6 milliarder kroner i fjor, viser ny statistikk fra Norges geologiske undersøkelse (NGU).

Store endringer
Rogaland er blitt landets største bergverksfylke målt i antall ansatte. Møre og Romsdal, Nordland og Vestfold følger hakk i hel. Til sammen har disse tre fylkene cirka 2.100 medarbeidere i den tradisjonsrike bergverksindustrien.

- Det har de siste ti årene vært en betydelig strukturendring i næringen. Blant annet har produksjonen av industrimineraler økt kraftig, mens metaller har hatt en sterk tilbakegang, opplyser programleder Peer-Richard Neeb ved NGU.

Årlig samler Neeb inn alle statistiske data om mineralindustrien i form av en rekke kart og diagrammer, i samarbeid med cirka 100 mineralbedrifter.

Grus og pukk størst
Både i volum og kroner er grus- og pukkindustrien dominerende i bergindustrien i Norge. Siste år ble det omsatt byggeråstoffer for over 2,5 milliarder norske kroner. Til sammenligning er førstehåndsverdien fra skogbruket omtrent tre milliarder kroner.

De siste årene har bransjen opplevd en svak vekst av eksporten og en nedgang i forbruk i Norge. Hver forbruker i Norge bruker årlig omtrent et helt lastebillass - eller ni tonn - grus og pukk.

Samtidig er industrimineralet kalkstein blitt en suksess: Norge er nå en vesentlig produsent av kalkstein til filler; et tilsettingsmateriale blant annet for i papir- og plastindustrien.

- Hustadgruppen er den største kalksteinprodusenten i Norge. Etableringen av en ny gruve i Velfjord i Nordland er en viktig milepæl i norsk bergindustri, påpeker Peer-Richard Neeb.

Det foregår også en betydelig norsk produksjon av kalk blant annet til jordbruket og som tilslag til sement.

Kull øker mest
Det er en kraftig økning i etterspørselen etter kull på verdensmarkedet. Samtidig gjør Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS økonomisk suksess på Svalbard.

Med tre gruver i drift og overgang til permanent produksjon i Svea Nord fra 2001, er det nettopp produksjonen av kull som stiger aller mest her i landet. I fjor produserte de 233 ansatte i Store Norske hele 2,8 millioner tonn kull til en verdi av 938 millioner kroner i Longyearbyen, Gruve 7 og Svea Nord. I tillegg ble det brutt cirka 200.000 tonn steinkull i Barentsburg.

Årlig statistikk
Den årlige bergverkstatistikken blir til på basis av NGUs henvendelser til produsentene. - Vi henter informasjon om verdi levert fra produsent, tonnasje på mineralene og antall ansatte pr. produksjonssted, forteller Neeb.

- Hensikten er å påpeke overfor myndighetene hvor viktig næringen er. Samtidig vil vi hjelpe fylker, kommuner og industrien selv med å få frem betydningen av god arealplanlegging for fremtidige bruk av våre mineralressurser.

Rapporten "Mineralressurser i Norge. Bergindustrien 2003" (NGU rapport 2004.031) er tilgjengelig på norsk og engelsk på NGUs hjemmeside her.

Kontaktperson ved NGU:
Programleder Peer-Richard Neeb,
e-post: peer.neeb@ngu.no
tlf.: 73 90 41 62 eller mob.: 97 14 32 60