9. juni 2009

Jordskjelv i Steinkjer-området på slutten av 1850-tallet

Er det registrert jordskjelv i Steinkjer-området fra slutten av 1850-tallet, eventuelt fra begynnelsen av 1860-tallet? Har funnet en beskrivelse av at noe slikt skal ha funnet sted.

Det er registrert jordskjelv i Oppdal den 17. Januar 1852. Dette er nok et lite skjelv som ikke kunne registreres i Steinkjer. De fleste andre jordskjelvene i 1850 og 1860-årene er ellers registrert på Vestlandet, ved Oslofjorden og i Sverige (f.eks Hudiksval og Tornedalen).

1. sept. 1863 er det registrert et skjelv i "Beieren". Antar at dette var et lite skjelv i Beiaren i Nordland. Og den 9. mars 1866 var det et større skjelv ute på Haltenbanken. Dette skjelvet kunne merkes godt over hele Midt-Norge, og var et stort skjelv. Det kunne også føles i Sverige og helt til Shetland.