18. mars 2010

Jordforurensning vekker oppsikt i Tromsø

Forsker Rolf Tore Ottesen har nylig orientert formannskapet i Tromsø om NGUs resultater etter forskning på forurenset jord i byen. Saken har vakt stor oppsikt i lokalmiljøet.
NGU har påvist forurenset jord i flere barnehager i Tromsø. Her Ameliahaugen barnehage.

Som en følge av at NGU har påvist til dels store mengder forurenset jord både i barnehager, skoler og på viktige utbyggingsområder i Tromsø, ble Rolf Tore Ottesen, forsker i geokjemi ved NGU, invitert til å orientere formannskapet i byen om forskningsresultatene. Mandag 16. september var han på plass, og det han fortalte har vakt stor oppsikt både lokalt i Tromsø og regionalt.

 

NGU har mye stoff om arbeidet som er gjort og resultatene som foreligger. Her kan du lese mer:

NGU kartlegger miljøgifter i rivningsavfall

Forebyggende arbeid - jordforurensning i små barns utelekemiljø i Tromsø

Jordforurensning i Tromsø

NGUs prosjektsider om jordforurensning i byer

NGUs temasider om forurensning

Media har omtalt problematikken i flere artikler og radioinnslag. Her er et par eksempler:
Avisa Nordlys omtalte saken 17. september 2002
NRK Troms omtalte saken 17. september 2002
Lederartikkel i Nordlys 18. september 2002

Kontaktpersoner ved NGU:
Rolf Tore Ottesen, tlf: 73 90 43 02
Tore Volden, tlf: 73 90 43 20

NGU er i ferd med å avslutte et større geologisk undersøkelsesprogram for hele Troms fylke. Les mer om det her. Du kan også lese om prosjektet i Troms på disse sidene