1. juni 2011

Jakten på mineralressurser i nord i gang

Nå starter jakten på gull og andre mineralressurser i Nord-Norge. Geofysiske målinger fra fly og helikopter over til sammen 25.000 kvadratkilometer i Nordland, Troms og Finnmark utgjør første del av storsatsingen.

Geologisk feltarbeidKARTLEGGING: Det geologkse feltarbeidet i MINN-programmet starter i Vesterålen.De første helikopterflyvningene starter opp i Mauken-området i Målselv kommune i indre Troms i første halvdel av juni. Samtidig starter den geologiske innsatsen på bakken fra Sortland i Vesterålen med ekskursjon og påfølgende feltarbeid.

I tillegg offentliggjør NGU allerede torsdag 16. juni resultatene av de første analysene av til sammen cirka 2.200 jordprøver fra morenemateriale i de tre fylkene. Slike oppdaterte geokjemiske data er viktig for prospekterings- og leteselskaper som gjerne er interesserte i unormal eller uregelmessig utbredelse - eller anomalier - av bestemte mineraler og grunnstoff.

Statlig storsatsing

Det er Regjeringen som har gitt Norges geologiske undersøkelse (NGU) og programmet Mineralressurser i Nord-Norge (MINN) et tilsagn om 100 millioner kroner over fire år for å kartlegge mulighetene for gull og andre mineraler i nord.

Områdene som kartlegges fra helikopter i 2011 er Repparfjord i Kvalsund kommune i Vest-Finnmark, Øya Vanna ytterst i Karlsøy kommune i Troms, Mauken i Målselv kommune i indre Troms og Rombak ved Narvik i nordlige Nordland. Områdene utgjør cirka 4.000 kvadratkilometer.

I tillegg undersøkes 21.000 kvadratkilometer fra Alta til Grense Jakobselv i Finnmark med fly. Fra Høybuktmoen flys Sør-Varanger i slutten av juni. I juli flyttes basen til Lakselv hvor området Lakselv-Tana-Karasjok blir undersøkt, mens Alta-Reisa-Kautokeino etter planen blir kartlagt i august.

Bilde av mulighetene

Den geologiske oppfølgingen gjennomføres fra Repparfjord til Kautokeino i Vest-Finnmark, i Senja, Mauken og Altevatnet i Sør-Troms, og i Vesterålen.

Kartleggingen omfatter målinger av magnetisme, radioaktivitet og elektrisk ledningsevne, som blir sammenstilt med geokjemiske og geologiske data. Gjennom tolkning får forskerne fram et pålitelig bilde av berggrunnens muligheter.

Mange av områdene har stort potensial for mineral- og metallforekomster, i første rekke kobber, nikkel, jern og gull.

Fakta:

  • Mineralindustrien blir en gradvis viktigere næringsveg i Norge i årene som kommer. Den nye satstingen kan gi økt prospektering, nye funn og gradvis utvikling av næringslivet i landsdelen.
  • Europa har et stort behov for mineralressurser. Hele 20 prosent av verdensproduksjonen av metaller blir brukt i europeisk industri, mens bare tre prosent produseres fra gruver i EU landene.
  • Mineraler finnes i «alle» produkter vi omgir oss med; mobiltelefoner, PC-er, ledninger, vindmøller, biler, sminke, maling, papir og batterier. Til batteriet i en Toyota Prius for eksempel kreves det flere sjeldne jordartsmetaller, som i dag først og fremst utvinnes i Kina. Jordarten lantan bidrar til at batteriene yter mer. Samtidig er det nødvendig med et helt kilo neodym i en bilmotor.
  • Verdien av norske mineralressurser ligger i størrelsesorden 1500 milliarder kroner.