5. mai 2021

InSAR Norge er oppdatert med nye data

Sentinel-1 satelitter henter inn InSAR-data ved å fly i ulike baner rundt jorden. Illustrasjon ESA.
Karttjenesten InSAR Norge er nå oppdatert med nye data for 2020 og flere historiske datasett. - Dette gjør at vi får enda mer nøyaktige målinger for innsynkinger i byer og bevegelser i potensielt ustabile fjellpartier, forteller NGU-forskerne John Dehls og Marie Bredal.

I karttjenesten InSAR Norge er det flere datasett fra satellitter, som blant annet kan vise innsynking i byer og bevegelser i potensielt ustabile fjellpartier. De nye Sentinel-1 datasettene er nå oppdaterte med data fra 2020, men har også flere historiske data enn tidligere. Siden snø kan skape problemer for radarmålingene fra satellittene, er dette gode nyheter. 

- For å få måledata av landoverflaten og bygninger, har datasettene tidligere vært vært avgrenset til den snøfrie sesongen mellom juni og oktober.Nå har vi tilpasset datasettene til de lokale snøforholdene, og utvidet måleseriene med flere måneder i områder med kort snøsesong. Dette gjelder kystnære områder i Sør- og Midt-Norge, inkludert de største byene og andre viktige urbane strøk. Dette gir bedre og mer nøyaktige bevegelsesdata, sier Bredal fornøyd.

I Nord-Norge og i fjellområdene i Sør-Norge med lengre snøsesong, går datasettene fortsatt fra juni til oktober.

- Verdifull historisk informasjon

En sammenstilling av de nyeste Sentinel-1-dataene for perioden 2015–2020 og de historiske Radarsat-2-dataene for perioden 2008–2015, viser et område som har sunket inn gjennom hele perioden. Foto: NGU.

I tillegg til de forbedrede Sentinel-1-datasettene, har historiske data fra Radarsat-2 blitt lagt til i karttjenesten.

- Disse datasettene dekker Oslo-, Trondheim-, og Bergensområdet i tidsperioden 2008-2018. Disse datasettene vil ikke oppdateres, men vil være tilgjengelig for å gi verdifull historisk informasjon om bevegelser, forklarer Marie Bredal.