- InSAR Norge er et førsteklasses eksempel på forskning med stor samfunnsnytte

Image
Sentinel-1 satelitt analyserer jorden.
Ved hjelp av radarmålinger fra satellitter, kan kartet InSAR Norge estimere størrelsen på bevegelser i jordens overflate med milimeternøyaktighet. llustrasjon: ESA/ATG medialab.

Forskningsrådet gjennomførte i 2022-2024 en evaluering av forskning innenfor naturvitenskap i Norge (EVALNAT). NGUs forskning ble evaluert av internasjonalt sammensatte ekspertkomiteer, som trakk fram den store samfunnsnytten. I den sammenheng fikk spesielt kartet InSAR Norge rosende omtale.

Faktaboks - Hvordan fungerer InSAR Norge?

InSAR Norge er et kart med landsdekkende radarmålinger av bakkebevegelser fra satellitt, kalt InSAR.

Metoden måler bevegelser med millimeterpresisjon, for eksempel innsynking i byer eller bevegelser i ustabile fjellpartier.


Over tid kan man sammenligne radarbilder for å følge med på variasjoner i bevegelsene.

Tettheten av målepunkter varierer avhengig av jordoverflaten og er høyest i byer og langs infrastruktur samt i terreng med mye bart fjell.

Les mer detaljert om InSAR Norge.

Verdens første landsdekkende InSAR-kart

InSAR Norge ble i 2018 verdens første landsdekkende kart som viste endringer i jordoverflaten gratis for alle. Nå er lignende bruk av InSAR-teknologi spredt til store deler av Europa for å overvåke og oppdage setninger, heving eller bevegelser i for eksempel ustabile fjellparti.

Forskningsrådet skriver følgende i sin omtale av InSAR Norge (PDF):

- After years of intensive research and development efforts, the InSAR.no service was launched in November 2018, thereby providing billions of deformation measurements across Norway. This was the first nationwide InSAR service worldwide to provide free, open, and regularly updated data to all users in society. This is a prime example of how NGU has genuine, societally-relevant impact, står det i rapporten.

Men selv om InSAR har vært i bruk i mange år, fortsetter NGU arbeidet med forskning og videreutvikling av InSAR, i takt med at stadig flere brukere tar i bruk tjenestene på nye måter og nye ideer oppstår. Forskningen pågår kontinuerlig, og potensialet framover for anvendelser av InSAR er uoverskuelig.

- Siden 2018 har vi, sammen med våre forskningspartnere ved NORCE, fortsatt å forbedre algoritmene vi bruker for å tilby de beste produktene til brukerne våre hvert år. I de kommende årene vil vi introdusere nye produkter og tjenester, samt forbedre påliteligheten til de eksisterende produktene. Senere i år vil vi få tilgang til data fra en amerikansk/indisk (NASA/ISRO) satellitt, som har en annen bølgelengde. Den vil gi oss mer detaljerte signaler fra områder med mye vegetasjon og fare for skred i Norge, som er en utfordring i dag, forteller NGU-forsker John Dehls.

Så hva Norge utviklet og ville ha det i Europa

Igjennom European Ground Motion Service tilbyr EU InSAR-dekning over nesten hele Europa.

- Vi er stolte over å ha spilt en viktig rolle i utviklingen av European Ground Motion Service. Denne tjenesten ble utviklet på grunn av etterspørselen fra EU-medlemslandene som så hva Norge gjorde. Sammen med NORCE ledet vi prosessen med å utvikle spesifikasjonene for denne tjenesten, og vi deltar nå i driften av den, sier Dehls.

Jobber med InSAR Svalbard

NGU er også i gang med å lage et InSAR-kart over Svalbard, som etter planen skal være ferdig i 2025. Kartet blir blant annet laget på bakgrunn av innspill som lokalbefolkningen og forskningsinstitusjoner har kommet med etter møte med NGU og NORCE høsten 2023.

- InSAR Svalbard vil la oss se hvordan landformer påvirkes av tining og frysing, i et landskap som er i rask endring som følge av klimaendringene, forteller NGU-forsker Marie Bredal.

Nyhetsarkiv