1. juni 2010

Ingen norsk satsing på thorium

Det regjeringsoppnevnte thoriumutvalget anbefaler ikke en umiddelbar satsing på utvinning og energiproduksjon basert på norske thoriumforekomster. - Vi vet ikke om det er mulig å utvinne metallet kommersielt, sa utvalgets leder Mikko Kara da rapporten ble framlagt. 

Thorium i NorgeHer finner du thorium i Norge. Klikk på kartet for stor versjon.- Ressursene er ikke systematisk utforsket, men de foreløpige undersøkelsene indikerer at de ikke er drivverdige med dagens utvinningsteknologi, fastslår thoriumutvalget, som la fram sin rapport i midten av februar.

Videre undersøkelser

Utvalget anbefaler at det bør foretas videre undersøkelser i Fensfeltet og i andre aktuelle områder i Norge for å fastslå om ressursene kan bli økonomisk lønnsomme med forbedret teknologi.

Det har ikke sittet noen geolog i det faglig høyt kompetente utvalget. Derfor har utvalget basert sin geologiske vurdering på rapporter fra Norges geologiske undersøkelser (NGU). De konkluderer med at det finnes betydelige mengder thorium i nedre del av Telemark, endel i Trøndelag og i Nordland. Men kvaliteten og tilgjengeligheten er altså ikke avklart.

Fornybar energi

Det er tidligere visepresident i det tekniske forskningssenteret i Finland, professor Mikko Kara, som har ledet thoriumutvalget. Utvalget skulle se på muligheter og risiko tilknyttet thorium til energiproduksjon på lang sikt. Det ble nedsatt av Norges forskningsråd på oppdrag av olje- og energiministeren i 2007.

Olje- og energiminister Åslaug Haga sier til departementets egne nettsider at rapporten verken gir grunnlag for å avvise eller omfavne thorium som brensel.

- Regjeringens politikk ligger fortsatt fast, det betyr at det ikke foreligger planer om å tillate bygging av kjernekraftanlegg i Norge. Regjeringen vil prioritere utbygging av ny fornybar energi som bioenergi, vind og havmøller.

Thorium-rapporten