26. september 2018

Hydrogeologisk sesjon på Vinterkonferansen


Norsk Geologisk Forening arrangerer Vinterkonferansen 2019
Hydrogeologien får i 2019 en egen sesjon på Vinterkonferansen. Frist for innsending av bidrag til konferansen er 14. oktober.

Hydrogeologiseminaret ved NGU har vært lagt på is siden 2016, men i 2019 blir det nye muligheter, som en del av Norsk Geologisk Forening (NGF) sin Vinterkonferanse.

- Det er viktig at hydrogeologene i Norge, fra akademia, industri, konsulentbransjen og statlige foretak finner en felles arena for å presentere det som rører seg av grunnvannsrelaterte prosjekter og forskning, sier styreleder i Norsk Fagforum Grunnvann (NFG), Anja Sundal.

- Vi i NFG oppfordrer med dette alle til å sende inn bidrag til Vinterkonferansen som arrangeres 7.- 9. januar 2019, enten til posterpresentasjon eller foredrag. Vi håper å se godt oppmøte av hydrogeologer i Bergen, sier Sundal.

Hydrogeologene trenger en møteplass; her MSc-student Maria Uglum som presenterte sin oppgave innen Urban hydrogeologi fra Torshovdalen, Oslo under Nordic Hydrological Conference i Bergen, august 2018. (Foto: Ingrid Kristiansen, UiO).

Beskrivelse av tema Hydrogeologi (T5) på Vinterkonferansen:

Hydrogeologi er læren om strømning av grunnvann i undergrunnen og geokjemisk interaksjon med fjell og løsmasser. Dette er grunnleggende innen miljøgeologi og risikovurderinger knyttet til bærekraftig ressursutnyttelse og industri. Samfunnet trenger hydrogeologer, samt relevant forskning på problemstillinger typisk for norske forhold.

Vi inviterer til å presentere spennende forskningsresultater og prosjekter relatert til forurensningstransport og (bio-)geokjemi, vannbalanse og klimaendringer, geoteknikk (poretrykk) og setninger, urban hydrogeologi, grunnvarme, drikkevann og renseteknikk, grunnvann i fjell (e.g. ras, tunnel, karst), CO2-lagring i dype akviferer, samt ressurskartlegging, grunnvannsovervåkning og undervisning.

- Omfanget spenner bredt, og vi har som mål å samle alle som forsker og jobber innen grunnvann i Norge. Vi håper alle finner tema innen deres interessefelt i dette deltemaet. NFG oppfordrer spesielt M.Sc. og Ph.D. -studenter, og de som er ferske i bransjen, til å stille, sier Sundal.

Vinterkonferansen avholdes annethvert år som nasjonalt møte (Bergen i 2019) og nordisk møte (Oslo i 2020). Ved tilstrekkelig antall påmeldte vil også NFGs årsmøte avholdes i forbindelse med konferansen denne vinteren, muligens sammen med en tema-workshop.

 


Vel møtt til Vinterkonferansen 2019!