18. mars 2010

Hydrogeologi og miljøgeokjemi for 12. gang

NGU inviterer til to-dagers seminar med tema knyttet til miljøgeokjemi, hydrogeologi og grunnvarme. Seminaret arrangeres i februar for 12. gang, og er åpent for alle som er opptatt av fagfeltet.

NGU har gleden av å invitere alle med interesse for miljøgeokjemi, hydrogeologi og grunnvarme til seminar i Trondheim 4. og 5. februar 2003. Seminaret arrangeres for 12. gang og avvikles i tilknytning til NGU-dagen, som i år er 6. februar.

Seminar-programmet åpner i utgangspunktet for alle innlegg knyttet til emner innen miljøgeologi, hydrogeologi og grunnvarme. Innlegg vil bli presentert enten som muntlige foredrag eller som postere i en større utstilling. Det endelige programmet sendes ut i midten av januar.

Studenter ønskes spesielt velkommen til årets seminar. I den forbindelse vil det også deles ut premier til de to beste studentbidragene. Premiene er sponset av Norsk hydrologiråd, og er hver pålydende kr. 1 250.

Påmeldingsfristen til seminaret er satt til 16. desember 2002. Last ned påmeldingsskjema her, og send det på faks eller i en e-post til NGU. Programmet for seminaret kan du laste ned her.