28. september 2009

Hvorfor finnes det fossiler i Andesfjellene?

Hvorfor finnes det fossiler i Andesfjellene? Dette er vel hovedsakelig en fjellkjede med magmatiske bergarter. Er deler av annen berggrunn "dyttet" opp?

Det er riktig at Andesfjellene i hovedsak består av magmatiske bergarter.  Magmatismen skyldes at havbunnsskorpa som danner Stillehavet synker ned i mantelen under Sør-Amerikas vestkyst. Når havbunnen synker ned i mantelen, kan den enten synke bratt nedover eller bare med en liten, slak helning. Der havbunnen synker bratt kan den på sett og vis "dra" i den overliggende kontinentalskorpa, noe som vil føre til at det dannes sedimentære bassenger. Dyr og planter blir avsatt sammen med disse sedimentene og kan danne fossiler. Dersom havbunnsskorpa endrer helningsvinkel fra bratt til slak får vi den motsatte situasjonen, og den overliggende kontinentalskorpa (inkludert sedimentære basseng) blir presset sammen og opp. Dette gjør at vi kan finne fossiler i sedimentære bergarter opptil flere tusen meter over havet i enkelte områder i Andesfjellene. 

Årsaken til at havbunnsskorpa endrer helningsvinkel fra bratt til slak, er at havbunnsskorpas tykkelse varierer fra tynn (bratt helningsvinkel) til tykk (slak helningsvinkel).  Variasjon i helningsvinkel har skjedd flere ganger i løpet av Andesfjellenes historie.  Dersom du går inn på Google Earth og kikker på f.eks. Stillehavet, vil du se at havbunnen ikke er flat, men varierer en god del i tykkelse.