4. april 2008

Hvorfor er det så mange elver og innsjøer i Sibir?

Jeg jobber med ett geoprosjekt om Sibir og jeg har valgt meg ut elver og innsjøer som hovedområde. Jeg prøver å finne ut hvorfor Sibir inneholder så mye vann.

At Sibir har så mange sjøer har flere årsaker, men de tre viktigste er 1) at det har vært innlandsis der, 2) at det er permafrost på flatt terreng med stort innslag av myr og 3) at det er så mange og store elver og vassdrag som er meandrende (dvs. kraftig slyngende, se Geologisk leksikon) på flate terrengområden.

1) Breer er den eneste naturlige erosjonsformen som faktisk kan danne et ”hull” i marken der det samles vann – alle andre prosesser danner bare ulike type skråninger eller daler med helling i en retning. Denne typen sjøer, dannet under de seneste istidene, finnes i de høylendte områdene i Sibir, liksom våre sjøer i fjellene.

2) Permafrosne områder i flatt terreng og med et stort innhold av grunnvann i bakken gjennomgår naturlige smelte/fryse prosesser, der det ved en liten smeltning i overflaten kan dannes en liten rund sjø som raskt smelter videre i kantene og utvides. Det er denne typen små (vanligvis ikke over 2 km i diameter) sjøer som det finnes millioner av i Sibirs sletteområder. Disse sjøene har en naturlig cyklus der de ganske raskt (i løpet av noen tusen år) fylles igjen med vindtransportert materiale og gjenvoksning fra sidene eller radielt fra midten – for så igjen fryse og danne ny permafrossen mark. I våre dager er det disse sjøene som antas å øke i antall pga et varmere klima, og som frigjør kulldioxid som er bundet i den frosne jorden.

3) Det finnes mange meandrende (slyngende) vassdrag i Sibir. Når disse forflytter seg gjennom erosjon i større og større slynger, skjer en avsnøring av ”gamle” slynger som blir igjen som sjøer på sidene til den aktive elven. Disse slyngene blir også langsomt fylt igjen av sedimenter og torv, men dette skjer i løpet av en tusenårs tid, og til enhver tid er det mange slike sjøer tilstede.