18. februar 2011

Hvordan daterer man mineraler/bergarter?

Jeg leste om Norges eldste fjell på Ringvassøya, og lurer på hvordan man daterer mineraler/bergarter? Hvilken metode brukes?

Aldersbestemmelser på mineraler og bergarter benytter seg av ulike radioaktive grunnstoff som finnes naturlig i mineralene/bergartene.  Et radioaktivt grunnstoff brytes ned til et annet grunnstoff med en helt bestemt hastighet. Et av de mest brukte radioaktive grunnstoffene er uran, som brytes ned til bly. Dersom man starter med en gitt mengde uran, vil halvparten av dette uranet være brutt ned til bly i løpet av 4,5 milliarder år; vi har altså på sett og vis en klokke i steinen.
 
Et mye brukt mineral for aldersbestemmelse er zircon, som finnes som små korn i mange typer bergarter. Når zircon dannes inneholder det en god del uran, men ikke bly; "klokken" starter altså på 0. Når vi så analyserer mengden uran og bly i zircon-kornet, kan vi regne ut hvor lenge nedbrytningen har pågått, og får dermed en alder.

Du kan lese mer om aldersbestemmelser av bergarter i en artikkel vi nylig publiserte på forskning.no