9. juni 2009

Hvordan blir man geolog

Hvordan blir man geolog, og er dette et spesielt kvinne / mannsyrke eller nokså likestilt?

Det finnes gode nettsider med informasjon om geologi som yrke:

Utdanning.no: http://www.utdanning.no
Jobbfeber.no: http://www.jobbfeber.no

I tillegg finnes mer spesifikk informasjon om utdannelse og jobbmuligheter på de forskjellige universiteter som har geologi i fagkretsen.

Når det gjelder fordeling på kjønn, er vel geologi som andre realfag. Kvinner har tradisjonelt vært færre enn menn. I det siste har likevel antallet kvinner ved geofaglige studier økt. Studieprogrammet Geofag og petroleumsfag ved NTNU opplevde for første gang en overvekt av jenter i 2006/2007 (50.9%). Vanlig for naturfagene er ellers at jenteandelen ligger på rundt 30%.