1. april 2009

Hvor gammel er Grønlandsisen?

Hvor gammel er den eldste Grønlandsisen? Og hvordan bruker man informasjonen om isens alder?

Isdekket på Grønland har mye å fortelle oss. Kjemien i isen, eller i de ørsmå gassboblene som fins i isen som ble hermetisk innelukket i sitt islag det året snøen falt eller noe senere da isen ble dannet, avspeiler forholdene i luften over isdekket på samme tid. Hvis vi kan måle kjemien i isen på et visst dyp, og kjenner alderen på dette dybdenivået, så har vi følgelig også noen tall for kjemien i den tidens atmosfære over isen.

De antatt eldste delene av den nåværende Grønlandsisen er ca. 250 000 år gammel (Dansgaard et al. 1993). Dette estimatet bygger på en kronologi som er utarbeidet med basis i en sammensatt metode.

Kronologien i den kontinuerlige GISP 2-iskjernen  (Geenland Ice Sheet Project 2) fra sentraldelen av isdekket, er i yngre deler basert på direkte telling av årlige lag av is. I en iskjerne er det nemlig mulig å visuelt se og telle hvert årslag av is i yngre deler. I 2001 hadde man ved slike tellinger nådd tilbake til ca. 37900 år før nåtid, og de har sannsynligvis nådd betydelig dypere nå.
Slike tellinger blir mer komplisert med økende dyp, fordi hvert års islag i dypere deler blir tynnere og tynnere. De er presset mer og mer sammen og sideveis under tykke ismasser. For eldre deler er kronologien basert på kurven for O-isotopvariasjoner (18O/16O-forholdet) med dyp, og denne kurvens matching med tilsvarende O-isotopkurver fra daterte marine sedimentkjerner.

Det er skrevet mye om data fra iskjerner fra innlandsisen på Grønland. Her er et par referanser:

  • Dansgaard, W., Johnsen, S.J., Clausen, H.B., and 8 additional co-authors 1993: Evidence for general instability of past climate from a 250-kyr ice-core record. Nature 364, 218-220.
  • Olsen, L. & Hammer, Ø. 2005: A 6-ka climatic cycle during at least the last 50,000 years. Norges geologiske undersøkelse Bulletin 445, 89-100. (les f.eks. side 94 og 96).