15. januar 2008

Hvor forekommer en marbakke

Hvor forekommer en marbakke og hvordan dannes de?

For at man skal få en marbakke, kreves det sedimenter. De største marbakkene forekommer derfor ofte der hvor elver renner ut og fører med seg mange sedimenter. I strandsoner med bare fjell (eller hvor fjellveggene stuper mer eller mindre rett ned i sjøen) er det lite med sedimentavsetning, derfor heller ikke marbakke.
Der hvor sjøen graver i avsetningene, vaskes sanden ut og virvles ut på dypere vann, hvor den sedimenterer og danner marbakken.
Det kreves altså også erosjon fra bølger og strøm. Sedimenter vasker ut og forflyttes, og marbakken er da overgangen fra den aktive til den passive, dypere sonen. Over marbakken når vanlige kuling- og stormbølger ned til bunnen, mens bølgevirkningen avtar sterkt nedover.