21. februar 2014

Hvilke rettigheter har jeg hvis jeg finner gull et sted i Norge?

Hvem har rettigheter til mineraler og metaller funnet i Norge, og hvem kan drive med letevirksomhet?

Hvilke mineraler som tilhører staten og grunneier er beskrevet i mineralloven §7. Generelt tilhører metalliske malmer med egenvekt 5 gram/cm3 staten, mens grunneier eier det andre. Unntaket er gull i elvesand (alluvialt gull) som også er grunneiers.

Alle kan lete etter forekomster av statens mineraler på egen og andres grunn så lenge man ikke utfører inngrep i grunnen som kan gi skade av betydning. Foruten at det er god folkeskikk å kontakte grunneier i forkant av inngrep, har man også en varslingsplikt ovenfor grunneier.

De som skal lete grundigere etter statens mineraler, må søke Direktoratet for Mineralforvaltning om undersøkelsestillatelse (www.dirmin.no). En undersøkelsestillatelse til statens mineraler gis som en rett på et bestemt område og ikke som en rettighet til en bestemt forekomst. Innehaveren av undersøkelsesretten har rett til å lete etter og søke utvinningstillatelse på alle forekomster av statens mineraler innenfor undersøkelsesområdet.

Se mer på Direktoratets nettside om mineralloven og fri leterett