1. august 2010

Hva slags mineral er egentlig thulitt?

Hva slags mineral er thulitt og hvor kan man finne det?

Thulitt, også kalt "rosalin", er en opak (opakmineral = ugjennomtrengelige for lys) og massiv mangan-holdig variant av mineralet zoisitt, som hører til epidot-familien, en relativt vanlig mineralgruppe.

Mineralet ble første gang beskrevet på begynnelsen av 1800-tallet fra en forekomst på Sauland i Telemark. Det ble navngitt av svensken A.G. Ekeberg etter Ultima Thule som var grekernes navn på den nordligste del eller det ytterste av den bebodde verden i gresk mytologi. Mange mener og har ment at dette tilsvarer dagens Norge eller Grønland.

Kjemi og mineralogi

Kjemisk sett er thulitt nesten helt lik zoisitt, men inneholder i tillegg mangan (Mn). I thulitt erstatter mangan (Mn) inntil 2% kalsium (Ca). Det er manganet som gir thulitten den rosa fargen, og fargestyrken varierer med mengden mangan i mineralet.

Foruten den grå/grønne/brune zoisitten har thulitten flere nære slektninger, med varianter i både krystallform og mineralkjemi. Både zoisitt og thulitt har rombisk krystallform, mens de øvrige som er nevnt nedenfor har monokline krystaller.

Blant slektningene er det fargeløse mineralet klinozoisitt og den grønne epidoten nært beslektet. Klinozoisitten har samme kjemiske formel som zoisitten, men både den og epidoten har en annen krystallform. En blek rosa slektning er klinothulitt, som rett og slett bare er en manganholdig klinozoisitt. En annen manganholdig klinozoisitt er piemontitt. I piemontitten har manganet (Mn) erstattet noe av aluminiumet (Al) i stedet for kalsiumet (Ca). Piemontitten har oftere også en mørkere rødfarge enn thulitten fordi den inneholder mer mangan. Det hender at thulitt og piemonitt også opptrer sammen.

Forekomster av thulitt

Foruten i Sauland i Telemark hvor den først ble beskrevet, fins thulitt flere steder i Norge. Den er spesielt godt kjent fra Hindrumseter i Leksvik i Nord-Trøndelag og Lia i Lom i Gudbrandsdalen, samt at en stor forekomst ble funnet i Lierne i Nord-Trøndelag for ikke så lenge siden. Norsk thulitt brukt som smykkestein kommer vanligvis fra Lom, men pene smykkesteiner kommer også fra Leksvik. Det finnes også minst 50 andre forekomster av thulitt i Norge.

Thulitt finnes også noen andre steder i verden.

Trivia

Fylkesstein
Thulitt er Nord-Trøndelags fylkesstein.

"Norges nasjonalstein"
Den driftige handelsmann Torgeir T. Garmo fra Lom begynte å markedsføre thulitt som Norges nasjonalstein i et radiokåseri på Nitimen i 1982. Det var aldri noen offisiell kåring med bred oppslutning, som det var da larvikitt ble kåret til Norges nasjonalbergart i 2008, men markedsføringen var vellykket, for selv i Encyclopædia Britannica står thulitt oppført som "the national stone of Norway". Les mer om dette påfunnet.

Sang og musikk
Thulitten fra Lom har også en av hovedrollene i sangen "Tulitten og ditten". Teksten er skrevet av forfatteren Geirr Lystrup og den er tonsatt av folkemusikeren Hege Rimestad. Sangen finnes på albumet "Fly som en stein", som vant Spellemannsprisen for beste barneplate i 2003.

Lenker
Les mer om thulitt hos mindat.org: http://www.mindat.org/min-3955.html
Les mer om thulitt og zoisitt hos webmineral.com: http://webmineral.com/data/Zoisite.shtml
Les mer om thulitt i GEO August 2007: http://www.geo365.no/sfiles/6/95/7/file/Thulitt_20.pdf