24. september 2008

Hva heter kvartsskifer på engelsk

Jeg lurer på hva som er ordet for kvartsskifer på engelsk? Har støtt på begrepet quartzose sandstone - er det en god oversettelse? Er kvartsskifer en form for kvartsitt?

Korrekt oversettelse av kvartsskifer i geologiske termer er "quartz schist".
 
Om man skal oversette "quartzose sandstone" til norsk, vil "kvartsittisk sandstein" eller "kvartssandstein" være en bedre oversettelse enn kvartsskifer. Kvartssandstein er en sedimentær bergart som, i likhet med den metamorfe bergarten kvartsitt, består av mer enn 95% kvarts. Kvartssandstein omvandles til kvartsitt når den utsettes for høyt trykk og høy temperatur (metamorfose).
 
En kvartsskifer er ikke nødvendigvis en kvartsitt i geologiske  termer, den karakteriseres også som en sandstein. Du kan lese mer om kvartsskifer på f.eks. disse sidene: