23. april 2013

Hva er det som gjør en forekomst drivverdig?

Jeg lurer på hva det er som gjør at en forekomst kan karakteriseres som drivverdig?

For at en forekomst av for eksempel et metall skal kunne kalles drivverdig, må den kunne drives med økonomisk overskudd.

De ønskede elementene/mineralene må derfor være til stede i en stor nok mengde. Foruten at man trenger en indikasjon på at noe finnes, er det nødvendig med

  • geologisk og geokjemisk overflatekartlegging
  • geofysiske undersøkelser slik at man kan ”se” (dvs tolke) det som befinner seg under overflaten
  • kjerneboringer som kan bekrefte eller avkrefte det man tolket i de geofysiske undersøkelsene
  • Kjemiske og mineralogiske analyser av prøver fra både overflate og kjerner som kan si noe om hva bergartene inneholder, inklusive mengde av ønsket element/mineral (også kjent som gehalt) og hvordan de ulike mineralene forholder seg til hverandre.

Videre må en del tekniske forutsetninger være på plass:

  • Forekomstens beliggenhet i og under terrenget kan avgjøre hvorvidt en forekomst er teknisk brytbar eller ikke.
  • Bergarten må være oppredbar, dvs at det må være teknisk og økonomisk mulig å fjerne de uønskede elementene/mineralene slik at man sitter igjen med et salgbart konsentrat.

Sistnevnte kan man først si noe om når man kjenner mineralogien og etter at det er etablert prøveuttak. Fra materialet som tas ut fra prøveuttaket må det kjøres oppredningsforsøk som dokumenterer bergartens oppredningsegenskaper. Og det er først når man kombinerer disse kriteriene med råvarepriser at man kan si noe om forekomsten kan bli drivverdig over tid. Ettersom råvarepriser varierer, vil en forekomst som er eller har vært drivverdig i en periode med gode priser og høy etterspørsel ikke nødvendigvis være det dersom prisene skulle synke eller etterspørselen minke.
Dersom man ønsker å sette i gang drift, vil også en rekke infrastrukturelle, økonomiske og politiske faktorer spille inn, men det er en annen diskusjon.