6. desember 2018

Her kan du se hvor Norge synker

Eksempel: Analyse av InSAR-bilder fra 2009 til i dag avslører blant annet innsynkning i Bjørvika-området.
Nye satellittdata kan avsløre deformasjon i landskapet i hele Norge. Nå kan du selv se hvor det er innsynkning i byer og bevegelser i ustabile fjellpartier.

Klikk her for å bruke InSAR-kartet

Bakken hever og senker seg med årstidene på grunn av endringer i temperatur og fuktighet. Bygninger, broer, veier og jernbaner forskyver seg og synker på grunn av dårlige grunnforhold.

Fjellsider kryper sakte og rolig nedover i hundre- eller tusenvis av år før de kollapser katastrofalt. Mange av endringene er ørsmå; bare millimeter eller centimeter hvert år. Likevel kan den samlede effekten av bevegelsene over lang tid, være katastrofale.

Norges geologiske undersøkelse (NGU), Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Norsk Romsenter har, i samarbeid med forskningsinstituttet Norut, nå lansert InSAR Norge.

Ved å bruke bilder som er tatt opp hver sjette dag av to Sentinel-1-satellitter i regi av det europeiske Copernicus-programmet, kan forskerne nå måle og kontinuerlig overvåke bevegelsene med en nøyaktighet ned mot én millimeter per år på mer enn tre milliarder punkter i Norge.

Tjenesten er gratis for alle; myndigheter, industri og innbyggere.

Klikk her for å bruke InSAR-kartet