16. august 2016

Her finner du MAREANOs kjemidata

En multicorer med prøvemateriale av sedimenter fra havbunnen.
Det er nå mulig å laste ned kjemidata fra MAREANOs hjemmeside. Kjemiresultatene fra sedimentprøver innsamlet i MAREANO-programmet fra 2006 til og med 2013 er tilgjengelige i én samlet excel-fil

I tillegg er også kjemiske data fra prøver som er samlet inn av Havforskningsinstituttet i 2003 og 2004 i Barentshavet, inkludert i datasettet. Dataene omfatter geografiske koordinater, kornstørrelse, en rekke organiske miljøgifter, metaller og radionuklider.

Sedimentene under havbunnen er datert ved hjelp av blydatering i utvalgte sedimentkjerner, og disse resultatene er også inkludert. Datafilen kan lastes ned direkte fra http://www.mareano.no/datanedlasting/kjemidata og blir oppdatert i januar hvert år.

Havforskningsinstituttets kontaktperson er Stepan Boitsov.

Et eksempel på geokjemisk kartlegging i MAREANO-programmet. Her ser vi blant annet fordelingen av arsen i prøvene.

Relaterte prosjekter

Mareano
Mareano kartlegger dybde, bunnforhold, biologisk mangfold, naturtyper og forurensning i sedimentene i norske kyst- og havområder.